Turdaleaks
Typography

După schimbarea reprezentantului Consiliului local în AGA de la S Turda Salina Durgău și a membrilor Consiliului de Administrație de la aceeași societate, modificările din modul de conducere a acestei societăți continuă. Informațiile noastre indică și țelul final al acestor modificări, schimbarea managerului acestei societăți care se va produce, cel mai probabil, imediat după sărbătorile de iarnă, chiar dacă unii angajați ai Salinei
ne declară că directoarea Simona Baciu le spune tuturor: „M-am înțeles cu Matei. Voi rămâne director la Salina”. Asta în timp ce fostul primar, Tudor Ștefănie este văzut foarte des la Salina Turda, unde petrece timp îndelungat în biroul celei pe care a pus-o la cârma societății care guvernează obiectivul turistic. 

În ultima sa ședință de plen, Consiliul local Turda a modificat – pentru a câta oară oare? – Actul constitutiv al societății Turda Salina Durgău. Actualul consiliu local a redat Consiliului de Administrație de la societatea care administrează obiectivul turistic turdean prerogativa de a aproba organigrama și statul de funcții al societății.

Prerogativa îi fusese luată Consiliului de Administrație al Societății și dată Adunării Generale a Acționarilor, prin Hotărârea Consiliului local Turda nr. 109 din 2014.

Ași ghicit, era în perioada de mari lupte pentru preluarea conducerii Salinei de către oamenii lui Ștefănie, ceea ce s-a și întâmplat în cursul acelui an. Hotărârea Consiliului local a fost luată cu votul „macaralelor” fostului primar, consilieri locali preaplecați, care nu îndrăzneau să caște, măcar, gura în ședințele Consiliului local. Inclusiv votul unor consilieri PSD, ca să fie clar! Un Consiliu local de tristă amintire, în care nici măcar consilierii din partidul fostului primar nu aveau voie să ia cuvântul decât ce li se spunea din biroul „împăratului”. Abia acum, după ce șeful lor de partid a devenit un „nimeni” politic, ca urmare a votului turdenilor din 5 iunie, peneliștii au devenit vocali într-un consiliu local care are șansa de a deveni unul normal, după trei legislaturi de „tiranie”. O tiranie, de altfel, plăcută pentru mulți dintre foștii consilieri locali, unii membri în actualul Consiliu local, care au beneficiat din partea lui Ștefănie de spații, terase, chioșcuri, tarabe, locuri de muncă pentru rude și alte beneficii, unele mai penibile decât altele. Iar aici nu ne referim doar la consilierii PNL ci și la alte partide.

Revenind la hotărârea luată de actualul Consiliu local prin care a fost modificat Actul Constitutiv al S Turda Salina Durgău SA, primarul Cristian Matei arată în „Expunerea de motive”, document ce însoțește proiectul de hotărâre respectiv, că „modalitatea de aprobare a organigramei și a statului de funcții a societății era, inițial, prerogativa Consiliului de Administrație, regăsită ca atare în prevederile art. 14 al Actului Constitutiv, prin HCL nr. 109/2014 a devenit atributul Adunării Generale a Acționarilor, deși nu există o prevedere legală expresă, care să stabilească competența acestui for în materie”, se arată în documentul semnat de primarul Matei.

OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede, la art. 4 alin (2): „Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului”.

Această modificare operată de fostul Consiliu local, aflat cu totul la mâna lui Ștefănie, este doar una dintre multele efectuate în totală ignorare a legii. Cel mai mare abuz dintre toate este, probabil, legat tot de Salina Turda, „vaca de muls” a acoliților fostului primar: modul cu totul ilegal de stabilire a componenței Consiliului de Administrație al S Turda Salina Durgău și de aducere în funcția de director a unei avocate care a apărat interesele primarului Ștefănie în mai multe procese. Toate acestea au fost opera „gândirii” unor iluștri avocați ai PNL Turda.