Campia Turzii
Tools
Typography

 Primăria Municipiului Câmpia Turzii, aduce la cunoştinţă comunităţii locale că, data de 25 Noiembrie 2016 este marcată în întreaga lume „Ziua internaţională pentru eliminarea violeţei împotriva femeii”. Comunitatea internaţională şi societatea civilă au ajuns la concluzia că nu există circumstanţe atenuante pentru violenţa împotriva femeii şi fetelor. În această perioadă, în fiecare an în întreaga lume se organizează campanii pentru a pune capăt violenţei. Sunt derulate acţiuni de informare cu privire la consecinţele negative ale violenţei în familie, insistându-se şi asupra măsurilor care trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Primarul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan, declară: „În conformitate cu Legea nr. 217/2003, modificată cu Legea nr. 25/2012, prevenirea şi combaterea violenţei în familie face parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, constituind totodată, un obiectiv de interes local. Autorităţile locale ale municipiului Câmpia Turzii dezaprobă orice formă de abuz, cu atât mai mult: violenţa!”  

 

 

Dorin Nicolae LOJIGAN

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii