20
Sam, Oct
27 New Articles

Turda
Typography

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

ORDINEA DE ZI

 

A  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   29 NOIEMBRIE 2017

- ORA 13,00  -

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

 

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor şi terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite, a criteriilor şi normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte de control.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2017 a societăţii Salina Turda SA.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr. cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru dna. Suciu Maria.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 2-4.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a bunului imobil“patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri pătraţi.”

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  rectificării anexelor nr. 1, 2 şi 4 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării documentului Fişă de reglementare a zonei istorice ANSAMBLU URBAN DE SECOL XVIII-XIX municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 75/21.04.2016.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

 

5.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 55 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în str. Arieşului, nr. 24.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

 

6.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

 

7.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Barabas Dani).

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Ilea Elena Camelia).

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Bercki Giulian şi Moldovan Lucian Alexandru).

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Onodi Aura Florina).

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

 

8.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activităţilor Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2017.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

 

9.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely-Ungaria, în perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2017.

               - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

     P  R  I  M  A  R,                                           S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                        Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh