18
Joi, Oct
27 New Articles

Turda
Typography

Am primit un comunicat de presă de la primărie, îmbucurător pentru Turda. Guvernul Tudose a apobat printr-o ordonanță de urgență sume importante pentru bugetul local al municipiului Turda: 

„Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,  se modifică şi se completează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 83/2017, care vizează suplimentarea sumelor alocate bugetului Municipiului Turda pe anul 2017 cu suma de 5.084.000 lei.

Potrivit prevederilor articolului 23, alin. 1, lit. b, din ordonanța de urgență privind rectificarea Bugetului de stat pe anul 2017, sumele defalcate din TVA pentru finanațarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

Repartizarea sumelor defalcate din TVA se face prin decizia directorului DGRFP și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar județean.

Astfel, în conformitate cu Decizia directorului general al DGRFP Cluj Napoca, nr. 4685/23.11.2017 privind modificarea sumelor defalcate din TVA și a sumelor alocate din cota de 18.5 % din impozitul pe venit încasat, pentru bugetele locale, ne sunt comunicați următorii indicatori actualizați pentru  Municipiul TURDA:                                                                                                                  

- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea plății salariilor, sporurilor, la învățământ indicator 11.02.02 - 1.871.000 lei    

 - Sume defalcate din TVA pentru finanțarea plății Hotărârilor judecătorești la învățământ indicator 11.02.02 – 922.000 lei

 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale indicator 11.02.02            - 77.000 lei

 - Sume alocate din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale indicator 04.02.04 - 2.214.000 lei

 Suma de 1.871.000 lei va fi utilizată conform prevederilor legale pentru plata salariilor, sporurilor, îndemnizațiilor și a altor drepturi ale personalului din învățământul preuniversitar de stat.

 Suma de 922.000 lei va fi utilizată conform prevederilor legale pentru plata drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești, ale personalului din învățământul preuniversitar de stat pe perioada 1 ianuarie -31decembrie 2017.

 Suma defalcată din TVA în valoare de 77.000 lei și suma alocată din cota de 18,5 % din impozitul pe venit în valoare de  2.214.000 lei, se pot utiliza pentru orice tip de cheltuială.

 Potrivit prevederilor art. 23, alin. 7  si 8 din OUG 83:

  - economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, precum şi cele înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

   - economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.

Este pentru prima data în ultimii 20 de ani când aceste sume alocate de la bugetul de stat, care au o destinație precisă, pot fi folosite la alte categorii de cheltuieli, în funcție de excedentul rezultat”, se arată în comunicatul de presă primit de la  Biroul de presă al Primăriei Turda. 

Adică zvonurile alarmiste lansate pe Facebook și aiurea de adversarii politici ai PSD nu se confirmă, Să aibă legătură cu faptul că la Turda este primar PSD-ist?

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh