10
Lun, Dec
39 New Articles

Turda
Typography

 R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

 

ORDINEA DE ZI

 

 

A  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   09 IANUARIE 2018

- ORA 13,00  -

 

 

  1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

 

1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 158 din 12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii: Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.

              - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

     P  R  I  M  A  R,                                           S E C R E T A R,

          Cristian Octavian Matei                                         Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh