Campia Turzii
Tools
Typography

Consilierii locali sunt convocați de primarul liberal Dorin Lojigan în 9 ianuarie 2017, ora 15, la o primă ședință în plen, care va avea loc în sala de şedinţe ,,EUROPA” a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea Ordine de zi:           

  1. Proiect de hotărăre privind acoperirea din excedentul bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în sumă de 1.494.627,24 lei și acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă de 43.050,54 lei pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii şi acoperirea golurilor temporare de casă din excedentul anilor precedenți (Administrația piețelor).

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

 

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea acordării unui drept de acces în favoarea S.C. Electrica S.A. - S.D.E.E. Cluj-Napoca asupra unui grup de măsură instalat pe un stâlp amplasat pe un teren aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii pentru ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

 

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea și însușirea inventarului domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN