05
Mie, Aug
34 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

DISPOZIȚIE

Nr. _120_ din 11.02.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinarăsedinta extraorinara campia turzii

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri 12.02.2020 ora 15.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

 

PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                             SECRETAR GENERAL

                                                      Nicolae ȘTEFAN

 

  

 

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro

Anexa la Dispoziția nr.120 din 11.02.2020

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 201

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția Economică  

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția Economică  

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”RELOCARE HALĂ DE SORTARE DEȘEURI, INCLUSIV ECHIPAMENTE”.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții  

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de întreținere, amenejare și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Câmpia Turzii”, pentru anul 2019.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții  

                                                                    Aviz - Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții  

                                                                   Aviz - Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimonului 

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Câmpia Turzii și Casa Județeană de Pensii Cluj.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Juridic 

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă 

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

 

PRIMAR,                                          AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                      Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

Întocmit: Darius ȘUMANDEA consilier juridic

2 ex.

______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh