28
Joi, Sep
19 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE
Nr. 496 din 17.06.2021consiliul local campia turzii
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


DISPUNE:
Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 24.06.2021 ora 13:00.
Art. 2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN


CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN


Anexa la Dispoziția nr.496 din 17.06.2021


PROIECT ORDINE DE ZI


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 179/2020 privind constituirea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, în principalele domenii de activitate.
  4. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Reactualizare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2026”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuinței pe un teren atribuit în temeiul legii 15 din 2003.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren în suprafață de  504 mp, înscris în cf 55978 Câmpia Turzii, nr. Cadastral 55978, proprietate privată a municipiului Câmpia Turzii, către SC TORINO CONSTRUCT SRL și BUILDING STUDIO SRL.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități, pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2021, actualizată.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SEDIU ADMINISTRATIV ÎN CĂMIN DE BĂTRÂNI TIP HOTEL, MANSARDARE, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE ȘI FOIȘOR str. Retezatului, nr. 2, municipiul Câmpia Turzii, județ Cluj.
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru buna funcționare a societății DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanţilor care au acces la locuinţele sociale pentru anul 2021, destinate închirierii, precum şi propunerile privind ordinea şi modul de soluţionare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii.
  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2021.
  13. Diverse


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN


AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh