Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Consiliul local Câmpia Turzii este convocat în ședință ordinară cu doar un punct pe ordinea de zi, un lucru mai puțin obișnuit. Joi, ședința va avea loc doar pentru semnarea oficială a Acordului de Cooperare dintre Municipiul Câmpia Turzii, Județul Cluj, România și Orașul Cimișlia, Raionul Cimișlia, Republica Moldova.consiliul local

Acest punct a fost adăugat pe ordinea de zi a ședinței de joi, 29 iulie 2021, care va începe de la ora 16 și al cărei proiect de ordine de zi era următorul:

PROIECT ORDINE DE ZI

1 .Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021.

Prezintă: Direcția de Asistență Socială

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2021.

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția Economică

Aviz - Comisia de specialitate nr. 1

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Stabilire Impozite și Taxe Aviz - Comisia de specialitate nr. 1

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.

9354 din 02.09.2004.

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr. 2

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări de amenajări parcări în Municipiul Câmpia Turzii” și devizele generale pentru fiecare parcare - str. Teilor, nr. 1 G, Gheorghe Barițiu, nr. 28, Griviței nr. 10, Retezatului nr. 2A, Oțelarilor, nr. 4-6, Aviatorilor nr. 1 și 2, Făcliei nr. 2.

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr. 2

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Câmpia Turzii".

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr. 2

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări pentru societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr. 1

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări pentru societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr. 1

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări pentru societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr. I

10.Diverse