Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Primăria Câmpia Turzii anunțat în jurul orei 9.47 că, de la ora 11, va începe ședința, de îndată, a Consiliului local din localitate. Iată anunțul: primaria

„DISPOZIȚIE

Nr. 764 din 05.11.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri 05.11.2021 ora 11:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în format electronic.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.
PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN
Anexa la Dispoziția nr. 764 din 05.11.2021
PROIECT ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ (anexa nr.2.1) pentru obiectivul de investiții ” Coridor strategic integrat de mobilitate urbană –Axa Sudică Turda – Câmpia Turzii”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ (anexa nr.2.1) pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea (modernizarea) străzilor: Vasile Goldiș, Nicolae Titulescu, Traian, Ghe.Lazăr, Simion Bărnuțiu, Parcului, Șoferilor, Teilor, 1 Mai, Școlii, Parc Alee Nord, Parc Alee Sud”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiţii ” Etajare imobil Grădiniţa Pinocchio în vederea înfinţării unei creşe”, str. Retezatului nr.8, Municipiul Câmpia Turzii, Jud. Cluj”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stănescu”, din Municipiul Câmpia Turzii , conform devizului actualizat.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ (anexa nr.2.1) pentru obiectivul de investiții ” Extindere sistem de canalizare în Municipiul Câmpia Turzii”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ (anexa nr.2.1) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în Municipiul Câmpia Turzii”.
 
PRIMAR, AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN
 
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN