Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada de valabilitate de 1 an a majorităţii contractelor de închiriere, aferente locuinţelor A.N.L situate în str. Ghe. Bariţiu nr. 38, bl. D64, expiră la data de 31.01.2021, pe cale de consecință, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Pentru Locuinţe, prelungirea contractelor de închiriere se face pe o perioadă de un an.

În vederea prelungirii contractelor și/sau recalcularea chiriei vă rugăm ca până în data de 17.01.2021 să depuneţi la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, biroul Registratură de luni până joi între orele 8 -16 iar vineri între orele 8-1330, următoarele acte:

- declaraţie autentificată pentru titularul contractului de închiriere şi soţ/soţie, precum

şi pentru toate persoanele majore înscrise în contract că nu au deţinut şi nu au în

proprietate locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;

- adeverinţă sau chitanță de la asociaţia de locatari că nu aveţi datorii la plata cheltuielilor

comune aferente locuinţei închiriate;

- copie xerox după ultima chitanță din care să rezulte că nu aveți datorii la plata chiriei;

- venitul net pentru fiecare membru major al familiei realizat în ultimele 12 luni (persoanele care nu realizează venit vor depune adeverință A.N.A.F/declarație autentificată în acest sens);

- pentru copii minori copie xerox a cuponului de alocaţie, sau alte venituri pe care minorul le are;

Actele vor fi însoțite de cerere, pe care vă rugăm să menționați numărul dumneavoastră de telefon la care puteți fi contactați.

Vă mulțumim.

 

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN