Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 DISPOZIȚIE

Nr. 201 din 08.03.2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri, 09.03.2022, ora 16:00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” din Municipiul Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                            Nicolae ȘTEFAN

 

 

Anexa la Dispoziția nr. 201 din 08.03.2022

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

1.Depunerea de către domnul Sergiu - Marius Rendeș  a jurământului de consilier local al Municipiului Câmpia Turzii.

 

 

           

PRIMAR,                                                                                  AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                            Nicolae ȘTEFAN                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Călin PETRIDEANU/ consilier juridic

3 ex.