Campia Turzii
Tools
Typography

Urmare apariţiilor în presa scrisă, on line şi pe conturile de facebook a articolelor şi declaraţiilor cu privire la scrisoarea adresată Ansamblului Mugurelul de aThumbnail imageparticipa la Festivalul Internaţional de Dans din  Mohacs–Ungaria, în perioada 16-21 august 2016înregistrată la Primăria Municipiului Câmpia Turzii sub nr.18552 din 13.06.2016, vă facem cunoscut următoarele:

 Scrisoarea este adresată Ansamblului Mugurelul-domnului director al Ansamblului Mugurelul,  de a confirma prezenţa în condiţiile impuse de organizatorii festivalului, fiind semnată de către Directorul Festivalului şi Reprezentantul Relaţiilor Culturale din oraşul Mohacs-Ungaria. Invitaţia de participare la festival, urma să fie lansată în cazul în care transportul putea fi suportat de către membrii ansamblului sau altă sursă de finanţare. Scrisoarea, nu este adresată Primăriei, Consiliului Local, sau Primarului. Această activitate nu a fost cuprinsă în programele comune care se reînnoiesc în fiecare an între cele două comunităţi înfrăţite: Câmpia Turzii şi Mohacs-Ungaria. 

Thumbnail imageÎn acest an, programul de cooperare şi dezvoltare între cele două oraşe Mohacs şi Câmpia Turzii, a fost stabilit de comun acord încăThumbnail image din anul trecut, şi anume: de a participa la un singur eveniment pe an. Delegaţia municipiului Câmpia Turzii, a fost prezentă în perioada 20-22 mai a.c. la Sărbătoarea Sfântului Ioan de Nepomuk-manifestare în cadrul căreia au fost sărbătorite Zilele oraşului Mohacs. Invitaţia a fost făcută de Primarul oraşului Mohacs, iar delegaţia oraşului Mohacs a confirmat prezenţa la Zilele Municipiului Câmpia Turzii în perioada 19-21 august 2016, ca urmare a invitaţiei Primarului Municipiului Câmpia Turzii. Anexăm prezentului comunicat adresa înregistrată la noi sub nr.18552 din 13.06.2016, în limba engleză şi traducerea în limba română.

 

De asemenea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a Legii nr.273/2006-privind Finanţele Publice Locale, a OMFP nr. 1792/2002-Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielor instituţiilor publice şi în conformitate cu anexa nr. 1/16 a Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 02.02.2016-privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016,  pentru Ansamblul Mugurelul al Centrului Cultural Câmpia Turzii, a fost  aprobată deplasarea la Festivalul Internaţional Turcia-Ziua Copilului, aprilie-mai 2016. În luna aprilie a.c.,  Ansamblul Focloric Mugurelul a paticipat la festival. Pentru deplasare a fost angajată, lichidată şi ordonanţată suma aprobată în buget, în valoare de 13.000 lei. Activitatea de participare la Festivalul de folclor de la Mohacs-Ungaria, din luna august 2016, nu a fost solicitată prin Programul Cultural de către Centrul Cultural Câmpia Turzii, centru din care face parte şi Ansamblul Mugurelul.

 

Pentru respectarea rigorii procesului bugetar nu se poate efectua nici o cheltuială din fonduri publice dacă nu au existat solicitări anterioare şi nu sunt prinse şi aprobate în bugetul local.

PRIMAR

 

Dorin Nicolae LOJIGAN