,,Iuliu Moga este unul dintre cei mai însemați și îndrăgiți pictori ai Blajului. Se statornicește aici în anul 1930, lucrând, cu anumite întreruperi, până la sfârșitul vieții sale. Pictorul Iuliu Moga s-a născut la Ocna Mureș (Uioara), județul Alba la 1 august 1906, într-o familie de mineri. Are trei frați, pe Teodor, Maria și Elena. Studiile primare și secundare și le face în localitatea natală și la Cluj: Școala Primară 1913 – 1918; Școala civilă de stat, cl I-III, 1918 – 1921, Ocna Mureș; Școala superioară de comerț, 1921 – 1924, Cluj. Tot aici urmează, între anii 1924 – 1928, cursurile Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale. În anul școlar 1929/1930 este profesor suplinitor la Liceul comercial din Târgu Mureș. Examenul de licență îl susține în 1930. Din 1 septembrie 1930 până la 31 octombrie 1937 predă științele naturii, fizică – chimie și mărfuri la Liceul comercial din Blaj. În anul 1931 se înscrie ca student extraordinar (fără frecvență) la Academia de teologie greco - catolică română din Blaj, obținând licența în 1936. Deci preocupările sale se diversifică. Cu toate acestea, consacră din ce în ce mai mult timp pasiunii sale de a picta, care s-a manifestat încă din fragedă tinerețe. Dornic să-și desăvârșească cunoștințe multiple pe care le poseda, pleacă în luna noiembrie 1937 în străinătate. Mai întâi îl aflăm în Italia, la Roma, înscris la Colegiul Pio Romeno, Ravenna, Siena…În decembrie 1938 trece prin Elveția pentru a se îndrepta spre Franța. Știm că în luna februarie 1939 este înscris la Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Strasbourg. Aici obține o nouă licență în Teologie, în 1941. Un timp locuiește la Paris și Clermont-Ferrand. Astfel, are prilejul să viziteze mari și însemnate muzee, unde ia un strâns contact cu arta apuseană, care, fără îndoială, va avea repercursiuni pozitive asupra evoluției sale artistice. Se reîntoarce la Blaj în luna mai 1942. Primește diferite însărcinări pe linie bisericească, iar din 1943 până în 1945, îndeplinește funcția de profesor de limbă italiană la Școala normal de fete. Cu data de 1 septembrie 1945, este numit preot al parohiei greco-catolice din Iași. Anii petrecuți în capitala Moldovei, ca de altfel și cei din Clujul studenției, au fost utili și rodnici, contribuind la adâncirea cunoștințelor sale referitoare la arta românească. Revine definitiv la Blaj în primavara lui 1948. O vreme e privat de libertate. Prigonit de regimul comunist, se izolează în atelierul său de creație, lucrând cu o pasiune frenetică până la stingerea sa din viață – 4 iulie 1976.” CORNEL TATAI BALTĂ ,,Bucurie și melancolie în creația pictorului Iuliu Moga”

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh