Turda
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

CONVOCATOR

 

Prin prezenta,

 

            Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei PAZIA în numele Consiliului Director,

            În temeiul prevederilor OG.26/2000 privind asociaţiile, art. 8.3 din Statutul Asociaţiei PAZIA

 

 

CONVOACĂ

           

 

            Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei PAZIA, pentru data de 28.06.2017, ora 13,00, la Palatul Cultural Ionel Floaşiu din Câmpia Turzii, cu următoarea

 

Ordine de zi:

 

  1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate şi a Situaţiilor financiare la 31.12.2016.
  2. Aprobarea Proiectului BVC şi a Bilanţului Contabil pe perioada 01.01.2017- 31.12.2017 şi a cuantumului cotizaţiei lunare pentru anul 2017.
  3. Diverse discuţii.

 

Materialele de şedinţă vor putea fi consulatate şi la sediul Asociaţiei PAZIA din str. P- ţa Unirii, nr. 11, cam. 4, de luni până joi între orele 8- 15.

Ţinând cont de prevederile OG. 26/2000, a Statutului şi a Actului Constitutiv, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţă membrilor asociaţiei  şi transmise tuturor membrilor fondatori.

Persoanele desemnate din partea asociaţiei  la Adunarea Generală Ordinară trebuie să posede delegaţie/ mandat scris(ă) în acest sens, sub sancţiunea prevederii exerciţiului de vot pentru şedinţa AGA din 28.06.2017, ora 13,00.

În cazul neîntrunirii cvorumului, AGA este reprogramată pentru data de 29.06.2017, ora 13,00 la locaţia sus menţionată.

 

 

 

 

Consiliului Director PAZIA

Preşedinte