Turda
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

al MUNICIPIULUI TURDA
DIN DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2017

- ORA 11,00 -

1. Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru
efectuarea serviciului de transport public local de persoane, a Caietului de sarcini al serviciului
de transport public local prin curse regulate în Municipiul Turda şi a propunerii de Contract de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentului “Politica de
parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a
Municipiului Turda”.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentului “Politica de
parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului
Turda”.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentului “Politica de
parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a Municipiului
Turda”.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentului “Politica de
parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a Municipiului
Turda”.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona
industrială a Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona
centrală a Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de
Vest a Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de
Est a Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
P R I M A R, S E C R E T A R,
Matei Cristian Octavian Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana