Turda
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

 

Ordinea de zi

 

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

 

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind premierea elevei Răduţiu Daria pentru rezultatul obţinut la Examenul de bacalaureat 2017.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Ovidiu Cosac.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Cuc Ioan.

          - iniţiatori consilierii locali: Moldovan Emil, Pîrlea Daniela, Sămărtinean Iuliana Maria, Rigman Ciprian şi Cojocaru Igor.

 

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 342/2016 referitoare la modificarea şi actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 161/2016 privitoare la  desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului biletelor de intrare la diverse evenimente culturale organizate de către Casa de Cultură a Municipiului Turda.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017, referitoare la aprobarea activitatilor Casei  de Cultura pentru anul 2017.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

         

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care acestea se pot institui.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62972 Turda, număr cadastral 62972.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

3.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

3.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 252/29.06.2017, referitoare la aprobarea unor masuri in vederea reglementarii activitatii desfasurate de catre persoanele apte de munca beneficiare ale prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat si a contravenientilor sau persoanelor supravegheate  in conformitate cu prevederile OG 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 253/29.06.2017, referitoare la aprobarea suplimentării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda cu 2 posturi de inspector de specialitate IA.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Turda şi asociaţia Club Sportiv Ludus Dacicus.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 28,00 mp, identificat cu CF nr. 62933 Turda, nr. cadastral 62933, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 15F, în vederea extinderii construcţiei şi activităţii pentru PFA Cadar N. Nicolae.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire şi dotare unitate de producţie mobilier poliratan, racorduri şi branşamente utilităţi ăn municipiul Turda, str. Sânduleşti fn..

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

 

5.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotelor aferente creşelor nr. 4 şi nr. 5 din municipiul Turda, plata cotelor părţi din cheltuielile de întreţinere precum şi protocolul de colaborare încheiat între SPAS Turda şi grădiniţe.

          - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

 

6.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri legate de derularea contractului privind delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda nr. 15.414/15.12.2010.

 

  1. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

     P  R  I  M  A  R,                                           S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                        Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana