Turda
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

 

 

ORDINEA DE ZI

 

 

A  ŞEDINŢEI  DE ÎNDATĂ A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   03 OCTOMBRIE 2017

- ORA 13,00  -

 

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

 

1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului Creşterea eficienţei energetice şi reabilitarea clădirii Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda şi a indicatorilor tehnico-economici.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Turda la constituirea asociaţiei GAL Urban Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda la constituirea asociaţiei GAL Urban Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

      P  R  I  M  A  R,                                                   S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                               Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana