18
Lun, Feb
41 New Articles

Turda
Typography

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL  

 

ORDINEA DE ZI

 

A  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   28 IUNIE 2018

- ORA 13,00  -

 

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

 

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

 

3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi controlul Asociaţiilor de Proprietari din Municipiul Turda.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 15 al Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere din Municipiul Turda.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Beer Sheva, Israel, în perioada 9-12 iulie 2018.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

 

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei Dr. Ioan Raţiu” şi a indicatorilor tehnico-economici.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Prichindelul isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Creşei Poiana cu castani” şi a indicatorilor tehnico-economici.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi a Creşei nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

 

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării a 5 locuri în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor Turda:

 

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

     P  R  I  M  A  R,                                                 S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                           Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh