29
Mie, Ian
32 New Articles

Turda
Typography

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJprimar turda

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A  CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  06 NOIEMBRIE 2019

- ORA 10,00  -

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

 

 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Energy Audit on HVAC and lighting systems in several public buildings in Turda” şi cheltuielilor legate de proiect.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

 

 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

     - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Turda din imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în imobile cu altă destinaţie.

     - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

               P  R  I  M  A  R,                                                            S E C R E T A R,

        Matei Cristian Octavian                                                      Paula Letitia Mic

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh