20
Dum, Sep
38 New Articles

Turda
Typography

Plenul Camerei Deputaților a adoptat cu 222 de voturi pentru, unul împotrivă și 17 abțineri Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art. 230 din deputat cristina burciuLegea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Actul normativ are ca obiect crearea cadrului legal de reglementare a contribuţiei personale suportată direct de către asiguraţi, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privaţi, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate. Aceste servicii medicale pot fi în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic. Diferențele urmează să fie suportate de românii care doresc să apeleze la furnizorii privați de servicii de sănătate, în raport cu tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate.

Potrivit amendamentelor adoptate anterior în Comisia pentru sănătate și familie, care a acordat un raport favorabil legii, contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută va fi afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se va plăti de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.

Astfel, pacienţii pot să opteze ca această contribuţie personală să fie plătită fie direct, fie prin intermediul unei asigurări încheiate în baza unui contract cu o societate de asigurări. Amendamentul membrilor Comisiei a fost fundamentat pe necesitatea clarificării faptului că această completare evită situațiile conform cărora pacienţii respectivi au o asigurare privată de sănătate şi beneficiază de decontarea contribuţiei personale în baza poliţei private de sănătate.

      

Deputat de Cluj,

CRISTINA BURCIU

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh