05
Dum, Apr
71 New Articles

Turda
Typography

Joi, 26 martie, de la ora 13, va avea loc ședința  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA. Aleșii locali însă nu vor fi prezenți în Sala Mare a Primăriei Turda, unde își desfășurau de obicei întrunirile, ci se vor vedea pe ecranele computerelor.

Vor comunica, așadar, cu ajutorul tehnologiei, având din timp, la dispoziție, proiectele de hotărâre pe marginea cărora sunt chemați să se exprime.consiliul local turda

În cadrul întrunirii va fi prezentat consilierilor locali Devizul general pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de agrement și construire centru multifuncțional în Municipiul Turda”.

Aleșilor le va fi supusă atenției aprobarea Planului anual de politici publice la nivelul instituției pentru anul 2020 și a politicilor publice din sectoarele educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport, realizate în cadrul proiectului “ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”.

CU aceeași ocazie, Consilierii locali sunt chemați să aprobe propunerile de politici publice în sectoarele educație, sănătate,  asistență socială, mediu și  transport.

Aleșii vor dezbate și Proiectul DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuințe unifamiliale în Municipiul Turda, str. Univers.

Pe aceeași ordine de zi se mai află mai multe Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală.

Ai aici, Ordinea de zi, completă, a ședinței, căreia se mai pot adăuga și alte propiecte și propuneri în debutul întrunirii, cu aprobarea consilierilor:

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   26 MARTIE 2020

- ORA 13,00  -

 

 

 

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

 

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement şi construire centru multifuncţional în Municipiul Turda”.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de politici publice la nivelul instituţiei pentru anul 2020 şi a politicilor publice din sectoarele educaţie, sănătate, asistenţă socială, mediu şi transport, realizate în cadrul proiectului “ADEPT – Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda”.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul educaţie.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul sănătate.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul asistenţă socială.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul mediu.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul transport.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţe unifamiliale în Municipiul Turda, str. Univers, f.n.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

 

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare şi alipire a unor imobile situate în Municipiul Turda, str. Petru Maior nr. 2 A, judeţul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

 

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 17, înscris în CF nr. 55477 Turda, nr. top. 763/1, 764/2, 765, 766, 767, în suprafaţă de 5882 mp.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 50934 Turda, nr. top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 167.362 mp.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 28/20.02.1995.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 56130 Turda, nr. top. 7076/2/1/1/1/1.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                                            S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                   GENERAL delegat                             

                                                                                                Jr. Iftime Ioana Ursula

 

 

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh