Turda
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJprimaria turda

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL  

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE  (ONLINE)

CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ  A 

CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURDA

DIN   DATA   DE   12 NOIEMBRIE 2020

- ORA  13,00  -

 

 

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie si Dezvoltare Locala:

 

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui amplasament in completarea celui predat anterior  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Sală de sport competițională de nivel internațional, Baza sportivă Turda situat in municipiul Turda, strada Stadionului nr.14, județul Cluj

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Finantari externe si relatii internationale:

 

2.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 și a cheltuielilor legate de proiect.

   - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020, cod SMIS 145457, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect

    - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 6 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect

   - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

3.1. PROIECT DE HOTARARE  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Turda in Consiliul de administratie al Spitalului municipal Turda

    - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2.  PROIECT DE HOTARARE  privind darea in administrare in favoarea CNAIR SA  prin D.R.D.P. Cluj a unei suprafete de teren de 10.640 mp, parte din urmatoarele imobile in vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de reparatie a obiectivului POD DN1 km 444+840 peste raul ARIES la Turda.

    - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu:

 

4.1. PROIECT DE HOTARARE  privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 2,70mp, situat in Turda, str.Macilor, nr11 catre Gherman Alexandru si Gherman Ana

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                                            S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                          general al municipiului Turda                          

                                                                                           Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana