26
Sam, Sep
54 New Articles

Turda
Typography

agricultor

Prin prezenta,

 

Preşedintele Consiliului Director al Asociatiei PAZIA în numele Consiliului Director,

În temeiul prevederilor OG. 26/2000 actualizata privind asociaţiile,si a Actului Constitutiv si in conformitate cu art.8.2si art 8.3 din statutul Asociaţiei Pazia

 

CONVOACĂ

 

Adunarea Generală a Asociaţiei PAZIA, pentru data de 17.02.2016 ora 13,30 la Palatul Cultural Ionel Floaşiu din Câmpia Turzii, cu următoarea

 

Ordine de zi:

 

1. Discutarea si aprobarea programului de activitati interne si de colaborari pentru 2016

2. Aprobarea cuantumului cotizatiei lunare pentru 2016.

3 .Alegerea membrilor Consiliului Director si a Cenzorului

4.Discutii diverse.   .

Materialele de şedinţă vor putea fi consultate  la sediul Asociaţiei PAZIA din str. P- ţa Unirii, nr. 11, cam. 4, de luni până joi între orele 8-15.

Ţinând cont de prevederile OG. 26/2000, a Statutului şi a Actului Constitutiv, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţă membrilor asociaţiei prin publicarea pe pagina de internet şi transmise tuturor membrilor fondatori.

În cazul neîntrunirii cvorumului, AGA este reprogramată pentru data de 18.o2..2016, ora 13,30 la locaţia sus menţionată.

 

19. 01 2016

Consiliul Director PAZIA

Preşedinte

Ioan HÂRCEAGĂ

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh