29
Ma, Noi
34 New Articles

Administrație
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

RADPMunicipiul Turda, cu sediul în Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, acţionar unic al SC Domeniul Public Turda SA, anunţă selecţia în vederea ocupării posturilor de membri în consiliul de administraţie.

Reguli generale ale procesului de recrutare şi selecţie.

- Procesul de recrutare şi selecţie se face cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernaţa corporativă a întreprinderilor publice. Orice modificări legislative apărute în cursul procesului vor fi luate în considerare.

- Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani.

- Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice.

- Candidaţii să nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale regiilor autonome sau ale societăţilor comerciale.

-Membrii sunt persoane fizice sau juridice cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale .

 

 

Posturi în selecţie:

1. 9 administratori, din care un post cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, financiar sau  audit.

 

Durata mandatului: 4 ani

 

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:

1. Selecţia dosarelor de înscriere.

2. Interviul candidaţilor selectaţi.

 

Condiţii generale şi specifice de participare:

generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

c) capacitate deplină de exerciţiu;

d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

specifice:

 

- administratori :

a) absolvent de studii postuniversitare absolvite cu diploma sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

b) experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăţi comerciale.

c) cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice)

 

- administrator ( economist)

a) absolvent de studii postuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă,  sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic,

b) experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

c) cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice)

 

Criterii de selecţie:

- Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

- Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale unde candidatul şi-a depus candidatura.

- Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă;

 

 

- Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:

a. capacitate de analiză şi sinteză - 25%

b. abilităţi de comunicare - 25%

c. orientare către rezultate- 25%

d. capacitate de luare a deciziilor- 25%

 

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.

 

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 

1.CV format Europass + scrisoare de intenţie

2.Cazier judiciar

3. Dovada locului de muncă actual.

4.Copii legalizate după actele de studii

5.Copie act identitate

6.Documente doveditoare care să ateste experienţa în domeniul administrării/managementului unor societăţi sau întreprinderi publice.

7.Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

8. Adeverinţă medicală

9. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare dintre cele enumerate la conditiile generale.

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 26.05.2014, inclusiv, la registratura Consiliului Local al municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.28, în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

 

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie “ al S.C. Domeniul Public Turda SA, postul vizat după caz, precum şi numele şi prenumele, domiciliul candidatului.

În data de 27.05.2014 se va realiza selecţia candidatilor.

Anunţul se regăseşte şi pe site-ul societăţii: www.domeniulpublicturda.ro.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh