04
Ma, Aug
31 New Articles

Anunțuri
Typography

 CONVOCATOR

 

 aga pazia

Prin prezenta,

 

Președintele Consiliului Director al Asociației PAZIA, în numele Consiliului Director,

 

În temeiul prevederilor OG.26/2000 privind asociațiile, art. 8.3 din Statutul Asociației PAZIA

 

CONVOACĂ

 

 

Adunarea Generală Ordinară a Asociației PAZIA, pentru data de 18.07.2019, ora 13,00, la Palatul Cultural Ionel Floașiu din Câmpia Turzii, cu următoarea

 

 

Ordine de zi:

 

 

  1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate și a Situațiilor financiare la 31.12.2018.
  2. Aprobarea Proiectului BVC și a Bilanțului Contabil pe perioada 01.01.2019-31.12.2019 și a cotizației lunare pentru anul 2019.
  3. Diverse discuții.

 

Materialele de ședință vor putea fi consultate și la sediul Asociației PAZIA din Câmpia Turzii, str. P-ța Unirii, nr. 11, cam. 4, de luni până joi între orele 8,00 -15,00.

Ținând seama de prevederile OG. 26/2000, a Statutului și a Actului Constitutiv, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței, vor fi aduse la cunoștință membrilor fondatori.

Persoanele desemnate din partea Asociației la Adunarea Generală Ordinară trebuie să posede delegație/mandat scris(ă) în acest sens, sub sancțiunea prevederii exercițiului de vot pentru ședința AGA din data de 18.07.2019, ora 13,00.

În cazul neîntrunirii cvorumului, AGA este reprogramată pentru data de 19.07.2019, ora 13,00 la locația mai susu menționată.

 

 

 

 

 

Consiliul Director PAZIA

Președinte

Ioan Hârceagă

 

 

 

Pin It