27
Lun, Iun
38 New Articles

Anunțuri
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj vă informează că,  în perioada  06 ianuarie 2020 -31 ianuarie 2020,se pot depune deconturile justificative aferente trimestrului IV 2019 pentru Masura 14  (M14) – Bunastarea animalelor

 apia cluj

Pachetul a) porcine  

PORCI GRASI

Documente generale:

 • copia documentului de însoţire a porcilor de la exploataţia cu cod ANSVSA la destinaţia de livrare, în cazul abatorizării în regie proprie;
 • copia documentului de însoţire a porcilor de la exploataţia cu cod ANSVSA la destinaţia de livrare şi/sau;
 • copia facturii de vânzare a porcilor către abator/terţi;
 • fişa urmăririi activităţii la porci graşi, înregistrată la unitatea de creştere şi semnată de conducătorul unităţii şi de directorul economic al unităţii trebuie completată pentru perioada aferentă decontului justificativ (anexa nr. 9);
 • mişcarea lunară şi cumulată a efectivelor de porcine, trebuie completată pentru perioada aferentă decontului justificativ (anexa nr. 8);
 • copia facturii de cumpărare a purceilor din care să reiasă greutatea medie/cap animal;
 • copia documentului de transfer al purceilor intraţi în ferma de creştere şi îngrăşare pentru purceii ce provin din ferma de reproducţie a aceleiaşi societăţi din care  să reiasă greutatea medie/cap animal;
 • copia actului de mutaţie a purceilor la categoria porci graşi, să reiasă greutatea medie/cap animal după caz;
 • copia documentului de intrare a purceilor în ferma de creştere şi îngrăşare a porcilor în situaţia în care purceii sunt crescuţi în regim de prestare de serviciu. Documentul de intrare va fi însoţit de copia contractului de prestare de serviciu ce are ca obiect creşterea porcinelor.
 • copii ale fișelor de lot/altor evidențe ale activității din fermă aferente fiecărei hale din care rezulta efectivele înscrise în decontul justificativ depus.

Actele ce trebuie depuse obligatoriu în cazul creșterii porcinelor în regim ”prestări de servicii”:  - copia contractul de prestări servicii, 

- copia avizului de livrare la abator,

- copia  facturii către cumpărător

- copii ale documentelor  de abatorizare (număr capete în viu) împreună cu  copia contractului de prestări servicii abatorizare dacă este cazul.

 

 

Porci graşi - documente specifice subpachetelor

Subpachet 1a)- creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Subpachet 2a)- creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

- situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare (anexa nr. 10)

- registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă si viteza aerului).

Subpachet 3a) - reducerea pulberilor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

- copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic în perioada aferentă decontului justificativ pentru determinarea valorilor pulberilor ( cu excepția cazurilor în care nu sunt populări) din care să reiasă valoarea pulberilor – max. 10,5 mg/m3).

- copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor pulberilor pentru fiecare hală, eliberat de o entitate independentă (unitate acreditată/autorizată/certificată) din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare: pulberi – max. 10,5 mg/m3;

Subpachet 4a) - îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

- Anexa nr. 11 - Determinarea suprafeţei de odihnă şi a consumului de material higroscopic

- Copie a facturii/ facturilor  de achiziţionare a materialelor absorbante/higroscopice

- Fişa de magazie (pentru materiale existente în stoc la data începerii angajamentului și  la data încheierii anului  de angajament);

- Copie a fişei tehnice/certificatului de conformitate/documentaţiei tehnice a materialului higroscopic, - Copia registrului de aplicarea materialelor absorbante

 

 

Pachetul b) păsări  

PUI DE CARNE

Documente generale:

- documentul prin care se face dovada populării fermelor (factura/aviz de însoțiere, documentul de transfer când puii de o zi  provin din stația de incubație  a aceleiași societăți);

- copia documentului de însoţire a puilor de carne de la exploataţie la abator (nr. capete în viu, greutatea);

- copia facturii de vânzare a puilor de carne către abator (nr. capete în viu, greutatea);

- copia facturii de abatorizare - în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii  (nr. capete în viu, greutatea), după caz;

- fişa urmăririi activităţii la pui de carne (Anexa nr. 7);

- documentul de transfer/documentul de însoţire a puilor de carne către abatorul propriu, când aceştia provin din exploataţia de creştere a aceleiaşi societăţi;

- copii ale fișelor de lot a puilor de carne aferente fiecarei hale

Documente specifice subpachetelor 

Subpachet 1b) - reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţa de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Subpachet 2b) - reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

- situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare

- registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă și viteza aerului).

 

 

Subpachetul 3b) - reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

- copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic privind valorile noxelor (NH 3, CO2)

- copia documentelor care atestă schimbarea suplimentară a filtrelor de aer în vederea filtrării și răcirii aerului pentru reducerea noxelor (dacă este cazul);

- copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor noxelor pentru fiecare hală din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare, eliberat de o instituţie acreditată/autorizată;

GĂINI OUĂTOARE

Documente generale

- copia documentului de însoţire/livrare a găinilor ouătoare (nr. capete în viu, greutatea);

- copia facturii de vânzare a găinilor ouătoare (nr. capete în viu, greutatea);

- copia facturii de abatorizare - în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii  (nr. capete în viu), după caz;

- fişa urmăririi activităţii (Anexa nr. 7);

- documentul de transfer/documentul de însoţire a găinilor ouătoare către abatorul propriu când acestea provin din exploataţia de creştere a aceleiaşi societăţi dacă este cazul;

- documentul prin care se face dovada populării fermelor (factura/aviz de însoțire, documentul de transfer când păsările provin din exploatația de creștere a aceleiași societăți).

Documente specifice subpachetelor 

Subpachet 1b) - reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţa de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Subpachet 2b) - reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

- situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare (anexa nr. 9)

- registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă și viteza aerului).

Subpachetul 3b) – reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

- copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic privind valorile noxelor (NH 3, CO2)

- copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor noxelor pentru fiecare hală din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare, eliberat de o instituţie acreditată/autorizată;

- copii documente care să ateste schimbarea suplimentară a filtrelor de aer în vederea filtrării și răcirii aerului pentru reducerea noxelor (dacă este cazul);

 

Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma “conform cu originalul “ însusită prin semnatura și ștampilă  de către  reprezentantul legal al solicitantului.   

 

APIA Cluj

 

 

Biroul de presa al APIA Cluj

Pin It