28
Joi, Sep
18 New Articles

Anunțuri
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ANUNȚ CONCURS PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI VITEAZUL” cu sediul în: loc. TURDA, str. DR.IOAN RAȚIU, nr. 1 1 1, jud. CLUJ organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs:  cetătean român;

 • studii: minim 10 clase;
 • apt medical;
 • fără antecedente penale; Bibliografie :
 • Legea nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulerioare, cap.IV —Obligațiile lucrătorilor; - Legea nr.53/2003 actualizată — Codul Muncii — ' 'Răspunderea disciplinară”(art.247-252);
 • Ordinul MEC/ MS nr. 5487/1494/2020; - Ordinul MS 1456/25.08.2020•, Calendar :

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 27.12.2021- 07.01.2022, între orele 12.00 — 14.00 la secretariatul unității de învățământ

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor:         11.01.2022 - ora 10,00

Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor: 11.01.2022 - ora 10,00 — 12,00 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la selecția dosarelor: 11.01.2022 - ora 15,00

Proba scrisă:                               19.01.2022, ora 9,00,

Proba practică:                          19.01.2022, ora 12,00,

Proba de interviu:                     20.01.2022, ora 9,00,

Afișarea rezultatelor:                20.01.2022, ora 12,00

Depunerea contestațiilor : 20.01.2022, până la ora 15,00 Afișarea rezultatelor finale : 21.01.2022, ora 12,00

Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. actul de identitate, cerțificatul de naștere, acte de studii, carnet de muncă/ adeverinte vechime în muncă;
 3. cazierul judiciar în original;
 4. adeverința medicală medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății, cu mențiunea „apt pentru postul de îngrijitor curățenie";
 5. cun•iculum vitae format europass;
 6. recomandare de la ultimul loc de muncă;

Copiile vor fi însoțite de originale, în vederea conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menționate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) și art.61 lit. (a);

(b) sau (c) din Legea nr.53/2003 —Codul Muncii, republicat;

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Turda la tel. 0264316437, persoană de contact, Dan Adriana Simona,zilnic între orele 8-14.

Pin It