25
Dum, Sep
24 New Articles

Anunțuri
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, organizează concurs/examen în vederea încadrării, prin recrutare din sursă externă, a unui număr de 10 posturi de personal contractual, astfel:

 

 • Trei posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență (cod COR 741307– electrician de întreținere și reparații; cod COR 818207 - fochist; cod COR 712609 – instalator instalații tehnico-sanitare și gaze) din cadrul I.P.J. Cluj

         În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

 1. a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
 2. b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;

- să dețină diplomă/certificat/atestat de absolvire a cursurilor de calificare, sau alt document emis de o instituție acreditată care să ateste absolvirea cursului de calificare în profilul postului, conform COR;

 1. c) vechime în muncă: 6 luni;
 2. d) vechime în specialitate: 6 luni;
 3. e) să deţină permis de conducere, minim categoria ,,B”;
 4. f) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișelor posturilor scoase la concurs.

 

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022
 2. b) proba scrisă – 07.03.2022, ora 1000
 3. c) interviu – 11.03.2022, ora 1000

 

 

 • Trei posturi vacante de personal contractual – îngrijitor (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri), unul la Serviciul Logistic, unul la Poliția municipiului Cluj-Napoca și unul la Poliția municipiului Turda) din cadrul I.P.J. Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

 1. a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic;
 2. b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;
 3. c) vechime în muncă: 6 luni;
 4. d) vechime în specialitate: 6 luni;
 5. e) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișelor posturilor scoase la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022
 2. b) proba scrisă – 14.03.2022, ora 1000
 3. c) interviu – 18.03.2022, ora 1000

 

 

 • Trei posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina” (cod COR 513201 - barman - 1 post; cod COR 513102 - ospătar – 2 posturi) din cadrul I.P.J. Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

 1. a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
 2. b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;

- să dețină diplomă/certificat/atestat sau alt document emis de o instituţie acreditată, care să ateste absolvirea cursului de calificare în specialitatea postului, conform COR;

 1. c) vechime în muncă: 6 luni;
 2. d) vechime în specialitate: 6 luni;
 3. e) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișelor posturilor scoase la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.03.2022
 2. b) proba scrisă – 09.03.2022, ora 1000
 3. c) interviu – 15.03.2022, ora 1000

 

 

 • Un post vacant de administrator II (cod COR 422401 - receptioner) la Serviciul Logistic – Biroul

 Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina”  din cadrul I.P.J.  Cluj.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

 1. a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
 2. b) nivelul studiilor: liceul cu diplomă de bacalaureat;

- să dețină diplomă/certificat/atestat de absolvire a cursurilor de profil, sau alt document emis de o instituție acreditată, care să ateste absolvirea cursurilor de calificare în profilul postului (recepționer de hotel – cod COR 422401);

 1. c) vechime în muncă: 6 luni;
 2. d) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișei postului scos la concurs.

 

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022
 2. b) proba scrisă – 10.03.2022, ora 1000
 3. c) interviul – 16.03.2022, ora 1000

 

   

Înscrierile se realizează la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj până în data de 01.02.2022, inclusiv, ora 13.00, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, care se depune la sediul instituţiei până la data de  24.02.2022, ora 13.00.

 

În funcție de evoluția fenomenului pandemic detalii referitoare la locația și ora de desfășurare a probelor de concurs se vor comunica în timp util pe pagina de internet a inspectoratului și vor fi afișate la sediul unității.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Cluj, telefon 0749264190 și 0264/432727 interior 20087 de luni până vineri între orele 08:00-14:00, sau pe site-ul de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, http://www.cj.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Pin It