19
Vi, Iul
45 New Articles

Anunțuri
Typography

GRADINITA CU P.P. “DR.ION RATIU” TURDA cu sediul in: loc. Turda, str. Dr. Ioan Ratiu, nr. 71, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- bucatar (muncitor)-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: medii

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:-2 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 12 decembrie, la sediul gradinitei

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  08 decembrie 2016, la sediul unităţii.

 

Date contact:e- mail-gradinitadr.ionratiu@yahoo.com tel.0264312039