20
Dum, Iun
43 New Articles

Educație
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ÎN CADRUL PROIECTULUI „CEPS TURDA – CALITATE, EGALITATE ȘI PRIETENIE ÎN ȘCOLILE DIN TURDA”,

Cod SMIS 106619

 

 

Primăria Municipiului Turda anunță deschiderea unui apel de selecție pentru ocuparea mai multor poziții disponibile în cadrul  Proiectului „CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Termen de aplicare: 19 Noiembrie 2018, ora 12:00.

 

Instrucțiuni pentru aplicare:

Persoanele interesate vor transmite următoarele documente până la termenul limită menționat anterior:

  1. Curriculum Vitae în format Europass în limba română, cu specificarea funcției pentru care aplică;
  2. Copii după actele de studii (ultima școală absolvită);

Documentele vor fi trimise prin email la adresa: cepsturda@yahoo.com

 

Selecția va fi efectuată în urma unui interviu care va avea loc în data de 20 Noiembrie 2018, începând cu ora 12:00, la Primăria Municipiului Turda, camera 70. Persoanele care au depus documentele solicitate și se încadrează în cerințele privind educația și experiența, o să fie anunțate telefonic (la numărul de telefon specificat în CV) la ce oră să se prezinte la interviu.

 

 

Posturi disponibile:

 

  1. Profesor responsabil SEI – limba română: 1 poziție, normă de lucru: 3h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna mai 2021)

Atribuțiile Postului:

- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată

-Insusirea metodologiei SEI

-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat

-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite

-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati scoala

-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.

-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de interventie personalizat).

-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe activ la sesiunile SEI

Educație solicitată: Studii superioare

Experiență și competențe solicitate:

-intre 0 - 5 ani de experiență in domeniul educatiei;

-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;

-Să elaboreze planuri de interventie personalizate pentru GT conform metodologiei SEI

-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor SEI

-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor la sesiunile SEI

-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;

-Să aplice metode/ tehnici specifice activităţilor SEI;

-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

 

 

  1. Profesor responsabil SEI – matematică: 1 poziție, normă de lucru: 3h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna mai 2021)

Atribuțiile Postului:

- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată

-Insusirea metodologiei SEI

-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat

-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite

-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati scoala

-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.

-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de interventie personalizat).

-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe activ la sesiunile SEI

Educație solicitată: Studii superioare

Experiență și competențe solicitate:

-intre 0 - 5 ani de experiență in domeniul educatiei;

-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;

-Să elaboreze planuri de interventie personalizate pentru GT conform metodologiei SEI

-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor SEI

-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor la sesiunile SEI

-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;

-Să aplice metode/ tehnici specifice activităţilor SEI;

-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

 

 

  1. Cadru didactic „Școala Mobilă” – 2 poziții, normă de lucru: 4h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna mai 2021)

Scopul principal al postului: oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și matematică pentru elevii de gimnaziu

Atribuțiile Postului:

- Oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și matematică pentru elevii de gimnaziu

- Este responsabil de implementarea activitatilor cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată

-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari conform procedurii stabilite

-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect

-Planificarea si proiectarea activităților

-Monitorizarea progresului înregistrat de către copiii care beneficiază de școala mobilă

-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea desfășurată.

-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor catre Solicitant

- Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii proiectului și implementarea activităților proiectului

- Raportează în timp optim echipei de proiect orice dificultate care poate aduce un risc în implementarea activităților

Educație solicitată: Studii superioare

Experiență și competențe solicitate:

-intre 0 - 5 ani de experiență in domeniul educatiei;

-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;

-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor

-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor

-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;

-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

 

 

  1. Profesor responsabil limbi străine program „A doua șansă” – 1 poziție, normă de lucru: 2h/zi, angajare pe durată determinată (perioada de derulare a Programului „A doua șansă”)

Atribuțiile Postului:

-Este responsabil de implementarea activitatilor ADS primar – cursurile de limbi straine cu grupa de beneficiari ADS

-Insusirea metodologiei programului ADS

-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite

-Planificarea si proiectarea activitatilor în echipa cu învățători responsabili ADS, responsabilul activitati SDS și SEI și mentori

-Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile beneficiarilor

-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la cursurile de limbi straine din cadrul programului ADS.

-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilului activitati SDS și SEI.

- Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfasurare a activitatilor specifice si instrumentelor de lucru aferente ADS

- Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii proiectului tineri si adulti ADS și implementarea activităților proiectului în școală (exemplu: fise de observatii, PIP-uri, liste de prezență, planificari activitati etc);

Educație solicitată: Studii de specialitate: Studii universitare de profil

Experiență și competențe solicitate:

- între 0 - 5 ani de experiență in domeniul educatiei

-Să aplice cu obiectivism și acuratețe instrumentele de evaluare

-Să construiască situații de învățare, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale tinerilor si adultilor ADS.

-Să folosească metode active prin care se poate construi o imagine de sine pozitivă și prin care se poate stimula motivația beneficiarilor ADS de a-si continua studiile.

-Să manifeste o atitudine pozitivă față de culturi și medii diferite, în construirea unei relații de incredere și cooperare cu beneficiarii ADS

-sa cunoasca terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;

-Sa aiba abilitati de gestionare a conflictelor;

-Sa aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

 

 

  1. Cadru didactic responsabil SDS – 1 poziție, normă de lucru: 4h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna mai 2021)

Atribuțiile Postului:

- Este responsabil de implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală

- Insusirea metodologiei programului SDS.

- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat

- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.

- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa

- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de interventie personalizat)

-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS

-Utilizarea eficienta (rationalizata) si intretinerea materialelor didactice, mobilei si  echipamentelor din dotare

-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS

-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii

-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactica

-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS

-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor acestora

Educație solicitată: - Studii de specialitate: Bacalaureat, absolvent al unor institutii de invatamant specific (Liceu Pedagogic, Facultatea de pedagogie, Colegiu pedagogic etc.)

Experiență și competențe solicitate:

- intre 0 - 5 ani de experiență in domeniul educatiei;

-Să aplice cu obiectivism si acuratețe instrumentele de evaluare;

-Să construiască oferte diversificate de activități stimulative pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și emoțională a elevilor înscriși în activitatile SDS.

-Să construiască situații de învățare, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor SDS.

-Să folosească metode active prin care se poate construi o imagine de sine pozitivă și prin care se poate stimula motivația copiilor pentru a veni la școală.

-Să manifeste o atitudine pozitivă față de culturi și medii diferite, în construirea unui etos specific SDS

-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;

-Să aplice metode/ tehnici specifice activităţilor de consiliere;

-Sa aiba abilitati de a dezvolta încrederea şi stima de sine a elevilor şi a părinţilor acestora, de a promova comunicarea eficienta, de a motiva si mobiliza elevii sa învete şi sa obtina succes şcolar;

-Să aibă abilități de gestionare a conflictelor;

-Să aibă cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

 

Despre proiect :

Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) implementează în perioada mai 2018 - aprilie 2021 proiectul CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 apel de proiecte numărul 4, Componenta 1 - Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

 

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

 

Pentru mai multe detalii despre poiect accessati urmatorul link.

 

 

 

Contact:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0264.311.989

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh