26
Dum, Iun
32 New Articles

Educație
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ

HOTĂRÂREA NR. 59 din data de 1 februarie 2022 privind suspendarea activității didactice cu prezență fizică în unitatea de învățământ preuniversitar Colegiul Național” Mihai Viteazu ”din municipiul Turda, județul Cluj

Văzând:

  • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj nr. 1570/1.02.2022 privind rezultatele anchetei epidemiologice, în urma situației prezentate de unitatea de învățământ preuniversitar Colegiul Național" Mihai Viteazu ”din municipiul Turda, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Cluj cu nr. 1303/1.02.2022,
  • Adresa Inspectoratului Școlar Județean Cluj nr. 959/1.02.2022, înregistrată Instituția Prefectului- Județul Cluj cu nr. 13 14/1.02.2022 privind suspendarea activității didactice care presupune participarea cu prezență fizică în unitatea de învățământ preuniversitar Colegiul Național Mihai Viteazu ''din municipiul Turda, avizată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj,

În conformitate cu prevederile:

 Ordinului Comun al Ministrului Educației/Ministrului Sănătății nr. 533 8/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

 Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, cu modificările și completările ulterioare;

 Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc.

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului--cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgentă.

Ținând seama de Regulamentul de organizare și ftłncționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 336/10.08.2017,

400094, Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58,

Telefon: +40-264-503300, +40-264-594888, fax: +40-264-591637

Web: www.cj.prefectura.mai.gov.ro, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CLU} completat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 148/2020 și Ordinul Prefectului Judetului Cluj nr. 202/2020,

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ reunit în ședință extraordinară în data de 1 februarie 2022

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă suspendarea activității didactice cu prezență fizică, până la data de 10.02.2022, în unitatea de învățământ preuniversitar Colegiul Național" Mihai Viteazu ”din municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 1 11.

(2) Pe perioada suspendării, procesul de învățământ la unitatea de învățământ preuniversitar menționată la alin. (l) se va desfășura în sistem online.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică spre informare și punere în aplicare Inspectoratului Școlar Județean Cluj și Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj.

Art.3. Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, asigurat de Centrul operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu'* al Județului Cluj.

PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ

PREFECT,

TASNĂDI ISTVĂN-SZILĂRD

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh