29
Sam, Feb
69 New Articles

Politic
Typography

Partidul Ecologist din România, filiala Cluj, a sesizat aproape toate organele statului referitor la neplăcerile create de Festivalul UNTOLD unor cetățeni din Cluj-Napoca. Aceasta după ce a adresat o solicitareper untold de furnizare de informații primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și șefului Poliției locale din același oraș.

PER a solicitat primului ministru al României, Viorica Dăncilă, sesizarea Corpului de control al primului-ministru, în vederea cercetării respectării, cu ocazia pregătirii și desfășurării festivalului UNTOLD, în Cluj-Napoca, a prevederilor legale de către autoritățile administrației publice privind

administrarea domeniului public, sănătatea publică, ordinea publică,  protecția mediului, circulația pe drumurile publice, cheltuirea fondurilor publice, în ceea ce vizează toate edițiile festivalului UNTOLD, de la înființarea acestuia până în prezent.

Iată, mai jos, persoanele și instituțiile sesizate, ce acuză PER dar și cererile trimise de acesta:

„În atenția:

 domnului Primar al Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc

> Domnului Director General Poliția Locală Cluj-Napoca, Bonțidean Marcel Nicu

> Doamnei Prim-ministru al României, Vasilica-Viorica Dăncilă

> Domnului prefect al județului Cluj, dr. ing. Ioan Aurel Cherecheș

 Doamnei Ministru al Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu

 Doamnei Director Executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, dr. ing. Liana

Muresan

 Doamnei Comisar șef al Comisariatul Județean Cluj- Garda Națională de Mediu, Oprean

Dorina

> Domnului Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Vasile-Daniel

Suciu

> Domnului Ministru al Afacerilor Interne, Mihai-Viorel Fifor

 Domnului Adjunct al Inspectorului general al Poliției Române, chestor de poliție

Apreutesei Victor Wili

 Domnului Șef al Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, Mircea Ion Rus

 Domnului Inspector-șef al Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, colonel Cristian

Maxim

 Domnului Comandant al Grupării Mobile de Jandarmi din Cluj, colonel Clițan SebastianFlorin

> Domnului Inspector-șef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, colonel

Moldovan Ion

 Doamnei Ministru al Sănătății, Sorina Pintea

 Domnului Director al Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj, dr. Mihai MoisescuGoia

> Domnului Manager General al Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj, dr. Horia Simu > Doamnei Președinte a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu

Caracter Personal, Ancuța Gianina OPRE

 Domnului Președinte al Curții de Conturi a României, Busuioc Mihai

 Domnului Director al Camerei de Conturi Cluj, Marius Cîmpan

> Domnului Ministru al Muncii și Justiției Sociale, Marius-Constantin Budăi

> Domnului Inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, Daniel Păcurariu

 Domnului Ministru al Economiei, Niculae Bădălău

> Domnului șef al Comisariatul Regional pentru Protecția consumatorului, Regiunea NordVest (Cluj), Comisar-șef Cristian Nicula

> Domnului șef al Comisariatul Județean pentru Protecția consumatorului, Comisar-șef adj.

Radu Dan Mircea

 Domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea

> Domnului Director Executiv al Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța

Alimentelor Cluj, dr. Ioan Oleleu

Subscrisa, Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român, formulez prezenta

CERERE

prin care

DOMNULE PRIMAR

Domnule Director General Poliția Locală Cluj-Napoca,

în temeiul art. 6 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

[1]solicităm respectuos să ne comunicați:

 Sub ce formă juridică a fost cedată folosința asupra Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca în favoarea organizatorilor festivalului ”UNTOLD”?

 1. In situația concesionării sau închirierii Parcului Central „Simion Barnutiu” din ClujNapoca în favoarea organizatorilor festivalului ”UNTOLD”, vă solicităm să ne comunicați dacă aceasta s-a făcut prin licitație publică, în condițiile art. 15 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publicăl?
 2. Dacă pe durata executării contractului prin care a fost cedată folosința Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca în anul 2019, în incinta Parcului au fost respectate prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților[2], respectiv dacă au fost amplasate construcții provizorii pe spațiile verzi?
 3. In cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, vă solicităm să ne comunicați ce măsuri ați dispus pentru restabilirea situației anterioare, pentru sancționarea persoanelor care au încălcat prevederile legale și pentru repararea prejudiiclor produse?
 4. Dacă actul de cedare a folosinței Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3)- (5) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților[3], respectiv dacă a fostă păstrată destinația de spațiu verde a Parcului?
 5. Care este procentul de ocupare a terenului prevăzut în actul de cedare a folosinței Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca4, respectiv care este suprafața cumulată a construcțiilor ușoare cu caracter provizoriu, raportat la suprafața totală a spațiului verde?
 6. Care a fost, faptic, suprafața cumulată a construcțiilor ușoare cu caracter provizoriu, raportat la suprafața totală a Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca pe durata desfășurării festivalului UNTOLD?
 7. Să ne comuncați sau să ne permiteți să consultăm documentația de urbanism pentru Întreaga suprafață a spațiului verde a Parcului Central „Simion Barnutiu” din ClujNapoca care permite amplasarea acestor construcții provizorii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (7) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
 8. In ipoteza în care a fost schimbată destinația terenului, vă solicităm să ne comunicați sau să ne permiteți consultarea actelor prin care a fost declarată utilitatea publică a lucrărilor si documentațiile de urbanism aferente acestei modificări destinației terenului.
 9. Să ne comunicați ce sancțiuni au fost aplicate, pe durata desfășurării festivalului ”UNTOLD”, în legătură cu acesta, în special:

(5)Este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege.

 • 18 alin. (7) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților:

Prin excepție de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 100/0 din suprafața totală a spațiului verde.

 în temeiul prevederilor art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și linistii publice5  în temeiul prevederilor privind circulația pe drumurile publice?

 1. Câte vehicule staționate neregulamentar au fost ridicate pe durata desfășurării festivalului UNTOLD, din zona unde avea loc acest festival?
 2. Dacă ați efectuat măsurări acustice ale valorilor zgomotului provenit de la festivalul Untold?
 3. În cazul unui răspuns afirmativ, să ne comunicați care a fost nivelul zgomotului și dacă acesta se încadrează în valorile-limită admise Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 emis de Ministrul sănătătii?
 4. Dacă au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea nivelului de zgomot permis de prevederile legale?
 5. Dacă ați dispus măsuri pentru limitarea sau eliminarea disconfortului creat de nivelul zgomotului, de la o ediție a festivalului la alta?
 6. Dacă unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii din cadrul festivalului UNTOLD au fost amplasate în clădiri separate6?
 • Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarelefapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, săfie considerate infracțiuni:

26.tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-8,00 și 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelorjuridice, în locuințele persoanelorfizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

 • Conform art. 5 alin. (1) din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 emis de Ministrul sănătății:

Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează numai în clădiri separate.

 1. Dacă atribuirea Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca către organizatorii festivalului UNTOLD s-a făcut cu coordonarea cu organele teritoriale ale autorității centrale pentru amenajarea teritoriului (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor7)?
 2. Care este componența comisiilor, cu indicarea autorității care a desemnat fiecare membru, minuta întâlnirilor sau procesele-verbale încheiate cu ocazia acestor întâlniri, dintre reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca și ai Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor?
 3. Dacă atribuirea Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca către organizatorii festivalului UNTOLD s-a făcut cu coordonarea cu organele teritoriale ale autorității centrale pentru protecția mediului?
 4. Vă solicităm să ne comunicați componența comisiilor, cu indicarea autorității care a desemnat fiecare membru, minuta întâlnirilor sau procesele-verbale încheiate cu ocazia acestor întâlniri, dintre reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca și organele teritoriale ale autorității centrale pentru protecția mediului?
 5. Dacă atribuirea Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca către organizatorii festivalului UNTOLD s-a făcut cu cu consultarea populației8?
 6. In cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, vă solicităm să ne comunicați sau puneți la dispoziție documente în acest sens.
 • 18 alin. (1) din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor este autoritatea administrației publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism

 • Conform art. 21 lit. c) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților

Persoanele fizice și persoanele juridice răspund contravențional, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru: [..•l

c)atribuirea terenurilor pentru construcții în spațiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorității centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorității centrale pentru protecția mediului și fără consultarea populației;

 1. In temeiul cărui act normativ a fost interzisă circulația pe drumurile publice din zona locației desfășurării festivalului UNTOLD, care sunt condițiile prevăzute de actul normativ pentru închiderea circulației și dacă au fost îndeplinite, în fapt, aceste condiții atunci când s-a dispus măsura?
 2. Dacă a fost recuperat prejudiciul în cuantum de 6.027.585 lei, constatat prin Decizia nr. 17 din 18.05.2016 emisă de Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Cluj[4]?

Menționăm că prezenta cerere vizează toate edițiile festivalului UNTOLD, de la înființarea acestuia până în prezent.

DOAMNĂ PRIM-MINISTRU,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al

Guvernului,

DOMNULE PREFECT AL JUDEȚULUI CLUJ,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale art. 252 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

vă solicităm respectuos să procedați la verificarea legalității actelor emise de Municipiul, Consiliul Local și Primarul Municipiului Cluj-Napoca cu ocazia organizării și desfășurării festivalului UNTOLD, pornind de la cele indicate în prezenta.

De asemenea, vă solicităm să procedați la verificarea respectării prevederilor legale de către autoritățile și instituțiile publice locale, aflate în subordinea Guvernului și a dumneavoastră, cu ocazia pregătirii și pe durata desfășurării festivalului UNTOLD.

Menționăm că prezenta cerere vizează toate edițiile festivalului UNTOLD, de la înființarea acestuia până în prezent.

DOAMNĂ MINISTRU AL MEDIULUI

Doamnă Director Executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Cluj

Domnule Comisar șef al Comisariatul Județean Cluj- Garda Națională de Mediu,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

vă solicităm să ne comunicați:

 1. Dacă pe durata executării contractului prin care a fost cedată folosința Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca în anul 2019, în incinta Parcului au fost respectate prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților[5], respectiv dacă au fost amplasate construcții provizorii pe spațiile verzi?
 1. In cazul unui răspuns pozitiv la întrebarea anterioară, vă solicităm să ne comunicați ce măsuri ați dispus pentru restabilirea situației anterioare, pentru sancționarea persoanelor care au încălcat prevederile legale și pentru repararea prejudiiclor produse?
 2. Dacă în actul de cedare a folosinței Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca au fost respectate prevederile art. 18 alin. (3)- (5) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, respectiv dacă a fostă păstrată destinația de spațiu verde a Parcului?
 3. Care este procentul de ocupare a terenului prevăzut în actul de cedare a folosinței Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca, respectiv care este suprafața cumulată a construcțiilor ușoare cu caracter provizoriu, raportat la suprafața totală a spațiului verde?
 4. Care a fost, faptic, suprafața cumulată a construcțiilor ușoare cu caracter provizoriu, raportat la suprafața totală a Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca pe durata desfășurării festivalului UNTOLD?
 5. Dacă ați efectuat măsurări acustice ale valorilor zgomotului provenit de la festivalul Untold?
 6. In cazul unui răspuns afirmativ, să ne comunicați care a fost nivelul zgomotului și dacă acesta se încadrează în valorile-limită admise Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 emis de Ministrul sănătății?
 7. Dacă au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea nevelului de zgomot permis de prevederile legale?

9, Dacă ați dispus măsuri pentru limitarea sau eliminarea disconfortului creat de nivelul zgomotului, de la o ediție a festivalului la alta?

 1. Dacă atribuirea Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca către organizatorii festivalului UNTOLD s-a făcut cu coordonarea cu organele teritoriale ale autorității centrale pentru protecția mediului?
 2. Vă solicităm să ne comunicați componența comisiilor, cu indicarea autorității care a desemnat fiecare memebru, minuta întâlnirilor sau procesele-verbale încheiate cu ocazia acestor întâlniri, dintre reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca și organele teritoriale ale autorității centrale pentru protecția mediului?
 3. Dacă în utlimii 5 ani s-au efectuat controale conform ariei de competență cu privire la activitatea desfășurată în cadrul festivalului UNTOLD, în Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca?
 4. În caz afirmativ, vă solicităm să ne comunicați ce sancțiuni au fost aplicate, în toți cei 5
 5. În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, vă solicităm să ne comunicați care este motivul pentru care nu s-au efectuat controale în cazul unui eveniment de o asemenea anvergură?

Menționăm că prezenta cerere vizează toate edițiile festivalului UNTOLD, de la înființarea acestuia până în prezent.

DOMNULE MINISTRU AL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

vă solicităm să ne comunicați:

 1. Dacă atribuirea Parcului Central „Simion Barnutiu” din Cluj-Napoca către organizatorii festivalului UNTOLD s-a făcut cu coordonarea cu organele teritoriale ale autorității centrale pentru amenajarea teritoriului (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelorll)?
 2. Care este componența comisiilor, cu indicarea autorității care a desemnat fiecare membru, minuta întâlnirilor sau procesele-verbale încheiate cu ocazia acestor întâlniri, dintre reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca și ai Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor?
 3. Dacă reglementările din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului permit orgnizarea unui festival precum UNTOLD, care sunt condițiile prevăzute de lege pentru

11 Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor este autoritatea administrației publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism

desfășurarea unui astfel de eveniment, din perspectiva acestor reglementări și dacă normele în discuție au fost respectate în speță?

DOMNULE MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE

Domnule Adjunct al Inspectorului general al Poliției Române

Domnule Șef al Inspectoratului de Politie Judetean Cluj

Domnule Inspector-șef al Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj

Domnule comandant al Grupării Mobile de Jandarmi din Cluj

Domnule Inspector-șef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale art. 7 din Ordinul nr. 138 din 2 septembrie 2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, emis de Ministrul afacerilor interne,

vă solicităm respectuos să ne comunicați:

 1. Care a fost efectivul de polițiști, jandarmi și pompieri, numărul de autospeciale, elicoptere sau alte echipamente din dotare, dislocate de către unitățile din subordine la locația desfășurării festivalului UNTOLD?
 2. Care au fost costurile cu personalul și echipamentele oferite organizatorilor festivalului UNTOLD de către structurile M.A.I., din banii publici (salarii, combustibil, consumabile etc.)?
 3. Care este tariful (pentru o oră sau o zi) prevăzut de actele normative pentru asigurarea ordinii în cadrul unui eveniment privat de către Jandarmerie, IGSU și Poliție?
 4. Dacă pentru organizarea festivalului UNTOLD era necesar avizul structurilor MAI, dacă acesta a fost solicitat și dacă a fost dat un astfel de aviz?
 5. La solicitarea cărei persoane fizice sau juridice și în baza cărui contract au fost dislocate echipaje din structurile M.A.I. (poliție, jandarmi, pompieri, SMURD) la locația desfășurării festivalului UNTOLD?
 6. Dacă a fost încheiat vreun contract între organizatorii UNTOLD și structurile MAI, vă solicităm să ne comunicați o copie a acestui document.
 7. Dacă serviciile prestate de structurile MAI în beneficiul organizatorilor festivalului UNTOLD sunt gratuite sau contra cost?
 8. În cazul în care serviciile au fost prestate contra cost, vă solicităm să ne comunicați tarifele percepute și dacă acestea au fost încasate efectiv.

e sancțiuni contravenționale au fost aplicate, pe durata desfășurării festivalului ”UNTOLD”, în legătură cu acesta, în special:

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice12  în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulatia pe drurnurile publice

 1. Ce infracțiuni au fost sesizate ca fiind comise de către participanții la festivalul UNTOLD și care a fost numărul acestor infracțiuni (consum și trafic de stupefiante, furt, tâlhărie, viol, încăierare, vătămare corporală etc.)?
 2. Câte vehicule staționate neregulamentar pe partea carosabilă au fost ridicate pe durata desfășurării festivalului UNTOLD, din zona unde avea loc acest festival?

12 Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

26.tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-8,00 și 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

 1. În temeiul cărui act normativ a fost interzisă circulația pe drumurile publice din zona locației desfășurării festivalului UNTOLD, care sunt condițiile prevăzute de actul normativ pentru închiderea circulației și dacă au fost îndeplinite, în fapt, aceste condiții atunci când s-a dispus măsura?

vă solicităm sesizarea Corpului de control al ministrului, pornind de la cele indicate în prezenta, în vederea cercetării respectării, cu ocazia pregătirii și desfășurării festivalului UNTOLD, în ClujNapoca, la începutul lunii august, a prevederilor legale privind:

 administrarea domeniului public  ordinea publică  circulația pe drumurile publice  cheltuirea fondurilor publice

Menționăm că întrebările de mai sus vizează toate edițiile festivalului UNTOLD, de la înființarea acestuia până în present.

DOAMNĂ MINISTRU AL SĂNĂTĂȚII

Domnule Director al Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj

Domnule Manager General al Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului

Sănătății, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2018,

vă solicităm sesizarea Direcției control și integritate din cadrul Ministerului Sănătății, pornind de la cele indicate în prezenta, în vederea cercetării respectării, cu ocazia pregătirii și desfășurării festivalului UNTOLD, în Cluj-Napoca, a prevederilor legale privind sănătatea publică, modul în care Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj și Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj șia îndeplinit atribuțiile.

Vă solicităm să ne comunicați dacă Ministerul Sănătății are cunoștință despre faptul că locația desfășurării festivalului Untold se află în imediata vecinătate a tuturor clinicilor și spitalelor situate în Cluj-Napoca.

Prin care vă solicităm respectuos să ne comunicați:

 1. Dacă pentru organizarea festivalului UNTOLD era necesar avizul structurilor MAI, dacă acesta a fost solicitat și dacă a fost dat un astfel de aviz?
 2. Dacă ați efectuat măsurări acustice ale valorilor zgomotului provenit de la festivalul Untold?
 3. In cazul unui răspuns afirmativ, să ne comunicați dacă nivelul zgomotului se încadrează în valorile-limită admise Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 emis de Ministrul sănătății?
 4. Dacă au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea nivelului de zgomot permis de prevederile legale?
 5. Dacă ați dispus măsuri pentru limitarea sau eliminarea disconfortului creat de nivelul zgomotului, de la o ediție a festivalului la alta?
 6. Care a fost efectivul de cadre medicale, numărul de autospeciale sau alte echipamente din dotare, dislocate de către unitățile din subordine la locația desfășurării festivalului UNTOLD?
 7. Care au fost costurile cu personalul și echipamentele oferite organizatorilor festivalului UNTOLD de către SAJ Cluj, din banii publici (salarii, combustibil, consumabile etc.)?
 8. Care este tariful (pentru o oră sau o zi) prevăzut de actele normative pentru serviciile prestate în cadrul unui eveniment privat de către SAJ?
 9. La solicitarea cărei persoane fizice sau juridice și în baza cărui contract au fost dislocate echipaje SAJ Cluj la locația desfășurării festivalului UNTOLD?
 10. Dacă a fost încheiat vreun contract între organizatorii UNTOLD și SAJ Cluj, vă solicităm să ne comunicați o copie a acestui document.
 11. Dacă serviciile prestate de SAJ Cluj în beneficiul organizatorilor festivalului UNTOLD sunt gratuite sau contra cost?
 12. În cazul în care serviciile au fost prestate contra cost, vă solicităm să ne comunicați tarifele percepute și dacă acestea au fost încasate efectiv.
 13. Dacă internările în spital făcute în perioada festivalului UNTOLD s-au rezumat la urgențe (fiind amânate celelalte cazuri, deși erau îndeplinite condițiile legale pentru internarea bolnavilor) pentru a asigura condiții în eventualitatea unui eveniment neprevăzut, cu victime multiple?

Menționăm că prezenta cerere vizează toate edițiile festivalului UNTOLD, de la înființarea acestuia până în prezent.

DOAMNĂ PREȘEDINTE A AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

vă solicităm respectuos să ne comunicați dacă organizatorii festivalului UNTOLD, desfășurat în Cluj-Napoca, respectă prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în special prevederile art. 5 din acest act normativ, prin practica scanării cărților de identitate și prin accesul la conturile bancare ale participanților la festivalul antemenționat, în special dacă:

 datele sunt prelucrate în mod echitabil, în scop legitim, nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale,  datele prelucrate sunt relevante și lirnitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate și sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal?

In acest sens, vă solicităm să ne comunicați:

 1. în ce scop sunt folosite datele cu caracter personal de către organizatorii festivalului

UNTOLD;

 1. dacă prevederile legale permit folosirea datelor cu caracter personal în acel scop;
 2. dacă a fost verificat modul în care organizatorii festivalului UNTOLD au dispus de bazele de date cu carater personal;
 3. dacă organizatorii festivalului UNTOLD au calitatea de operator de date cu caracter personal, respectiv dacă au întocmit toate formalitățile de înregistrare/autorizare impuse de actele normative și dacă și-au îndeplinit de-a lungul celor 5 ani de când se desfășoară festivalul toate obligațiile care le imncumbă în această calitate?

Menționăm că întrebările de mai sus vizează toate edițiile festivalului UNTOLD, de la înființarea acestuia până în present.

DOMNULE MINISTRU AL AGRICULTURII Șl DEZVOLTĂRII RURALE

Domnule Director Executiv al Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

vă solicităm respectuos să ne comunicați:

 1. Dacă în utlimii 5 ani s-au efectuat controale conform ariei de competență a Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj cu privire la activitatea desfășurată în cadrul festivalului UNTOLD?
 2. În caz afirmativ, vă solicităm să ne comunicați ce sancțiuni au fost aplicate, în toți cei 5
 3. În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, vă solicităm să ne comunicați care este motivul pentru care nu s-au efectuat controale în cazul unui eveniment la care au participat un număr atât de mare de persoane?

DOMNULE MINISTRU AL MUNCII Șl JUSTIȚIEI SOCIALE

Domnului Inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

vă solicităm respectuos să ne comunicați:

 1. Dacă în utlimii 5 ani s-au efectuat controale conform ariei de competență a ITM cu privire la activitatea desfășurată în cadrul festivalului UNTOLD?
 2. În caz afirmativ, vă solicităm să ne comunicați ce sancțiuni au fost aplicate, în toți cei 5
 3. In cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, vă solicităm să ne comunicați care este motivul pentru care nu s-au efectuat controale în cazul unui eveniment unde își desfășoară activitatea un număr însemnat de agenți economici, prin angajații lor?
 4. Dacă efectuați cercetări cu privire la accidentul de muncă petrecut în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 4 dimineața, pe Cluj Arena, în care a fost implicată o tânără în vârstă de 26 de ani, din Gherla, angajata unui prestator de servicii din cadrul festivalului UNTOLD, rănită la nivelul capului, după ce o sticlă de whisky aruncată din zona VIP a lovit-o în mod direct?
 5. In cazul unui răspuns negativ, vă solicităm să ne comunicați motivul pentru care nu efectuați astfel de cercetări.

DOMNULE MINISTRU AL ECONOMIEI

Domnului șef al Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului, Regiunea Nord-Vest

Cluj

Domnului șef al Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului, Regiunea Rord-Vest

Cluj,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

vă solicităm respectuos să ne comunicați:

 1. Dacă în utlimii 5 ani s-au efectuat controale conform ariei de competență cu privire la activitatea desfășurată în cadrul festivalului UNTOLD?
 2. În caz afirmativ, vă solicităm să ne comunicați ce sancțiuni au fost aplicate, în toți cei 5
 3. În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, vă solicităm să ne comunicați care este motivul pentru care nu s-au efectuat controale în cazul unui eveniment la care au participat un număr considerabil de persoane, care au calitatea de ”consumatori” conform definiției legale a termenului?

DOMNULE PREȘEDINTE AL CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI Domnului Director al Camerei de Conturi Cluj,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

vă solicităm respectuos să ne comunicați:

 1. Dacă a fost recuperat prejudiciul în cuantum de 6.027.585 lei, constatat prin Decizia nr. 17 din 18.05.2016 emisă de Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Cluj[6]?
 2. Dacă în utlimii 5 ani s-au efectuat controale conform ariei de competență, cu privire la folosirea fondurilor publice de către toate instituțiile mai sus menționate, implicare în organizarea festivalului UNTOLD?
 3. In cazul în care au fost efectuate astfel de controale, vă solicităm să ne comunicați ce sancțiuni au fost aplicate, în toți cei 5 ani.
 4. In cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, vă solicităm să ne comunicați care este motivul pentru care nu s-au efectuat controale în cazul unui eveniment de o asemenea anvergură?

Facem precizarea că Partidul Ecologist Român — Organizația Teritorială Cluj sprijină toate acțiunile, întrecerile sportive, evenimentele social-culturale, spectacolele, dar cu respectarea prevederilor având ca obiect de reglementare punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, protecția mediului, respectarea ordinii publice, folosirea riguroasă a fondurilor publice, drepturile și libertățile individului, respectarea legii de către toate instituțiile statului și persoanele. Mai mult, Partidul Ecologist Român — Organizația Teritorială Cluj apreciază că decizia organelor administrației publice trebuie să se fundamenteze pe concilierea intereselor tuturor cetățenilor, atât ale celor ce participă la evenimentul în cauză, cât și a celor care nu participă la el, dar sunt afectați de acesta fără voia lor. De aceea, ținem să menționăm că prezenta cerere s-a născut în urma sesizărilor cetățenilor Municipiului Cluj-Napoca, a bolnavilor din spitalele universitare clujene, situate în imediata vecinătate a locului de desfășurare a festivalului UNTOLD, a părinților care obișnuiesc să se plimbe cu copii în parcul central, a clujenilor care părăsesc orașul de domiciliu pe durata desfășurării festivalului UNTOLD, a pensionarilor, a oamenilor afectați de lipsa parcărilor sau aglomerației, zgomotului sau noxelor.

Dorim o trezire atât a autorităților publice, cât și a cetățenilor, organizatorilor și participanților la festival, pentru ca toate acțiunile să fie întreprinse cu conștientizare, cu respectarea legilor, cu iubire și respect față de Aproapele, toate acțiunile să fie făcute în Lumină și în Adevăr, iar scopul să fie comun și unitar, întocmai ca beneficiile, iar banul public și bunurile publice să nu fie irosite și puse doar în folosul anumitor persoane.

Dorim egalitate și, în mod deosebit, ca aceste acțiuni să nu afecteze sănătatea trupească, sufletească și mentală a oamenilor, nici mediul înconjurător.

Amintim că, potrivit prevederilor art. 13 din actul normativ ce constituie temei al prezentei cereri:

Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public.

În situația în care, în urma activităților de control pe care le veți dispoune, veți constata fapte prin care au fost încălcate prevederile legale, aveți obligația de a lua măsuri conform legii și să sesizați toate organele abilitate.

Vă solicităm să ne comunicați răspunsul dumneavostră la prezenta cerere, în termenul legal, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

In speranța soluționării conforme a cererii noastre, vă asigurăm de întreaga noastră considerațiune.

Cluj-Napoca, 7 august 2019 Cu stimă,

Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român

Departament Comunicare”

 

 

[1] Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică seface prin licitație publică, în condițiile legii.

[2] Pentru protecția și conservarea spatiilor verzi, persoanelefizice și persoanele juridice au următoarele obligații: [... I d)să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;

[3] (3)Înstrăinarea și atribuirea terenurilor cu spații verzi se efectuează în condițiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinației de spațiu verde.

(4)Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poateface numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.

[4] care menționează că au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca

[5] Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații: I d)să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;

[6] care menționează că au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh