24
Sam, Oct
82 New Articles

Politic
Typography

     Guvernul României, prin Ministerul Fondurilor Europene, va aloca în perioada următoare finanțări importante destinate modernizării satelor românești, în discuție fiind implementarea unui nou concept de dezvoltare, de tip „Smart village”. Viitoarea deputat pnl turdaperioadă de programare a sumelor repartizate de Uniunea Europeană va reprezenta un sprijin substanțial pentru zona rurală a țării noastre, astfel încât să obținem reducerea decalajelor existente în prezent între orașe și sate.

   În vederea transformării satului românesc într-unul competitiv cu cel european, Ministerul Fondurilor Europene va lansa un parteneriat cu Asociația Comunelor din România, pentru ca administrațiile publice locale din mediul rural să poată accesa cât mai mulți bani din cele 80 de miliarde de euro destinate țării noastre în viitorul exercițiu financiar al Uniunii Europene.  Modernizarea satului românesc va însemna ca oamenii de aici să dispună, în cel mai scurt timp, de infrastructură, servicii publice și condiții de trai foarte bune, similare cu cele din mediul urban.

       Dezvoltarea zonei rurale face deja obiectul unor acte normative, aflate în dezbatere și în curs de aprobare, care presupun susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora, posibilitățile de finanțare din fonduri europene a dezvoltării comunelor prin proiecte de tip „Smart village” în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027.

       Documentele elaborate de Guvern urmăresc ca începând de anul viitor unitățile administrativ teritoriale urbane (municipiile reședințe de județ, municipiile și orașele) care au în structura administrativ teritorială comune aparținătoare, pot să depună proiecte pentru accesarea fondurilor nerambursabile pentru soluții de tip „Smart village”. Atât orașele, cât și comunele vor avea la dispoziție 800 milioane euro pentru a implementa proiectele care vor contribui la dezvoltarea localităților, dintre care 200 milioane euro vor fi acordate comunelor.

      Modernizarea satelor românești presupune finanțarea din bani europeni în mediul rural a proiectelor de mobilitate urbană, regenerare urbană, alimentare cu apă și canalizare, infrastructură de drumuri interioare ale satelor, conectivitatea acestora la rețeaua rutieră județeană, dar și pentru soluții inteligente de conectare la utilități și transport public călători. Comunele care fac parte din această categorie pot depune proiecte pentru finanțare în cadrul Programelor Operaționale Regionale și al Programului Operațional Dezvoltare Durabilă.

   Salut cu bucurie acest deziderat guvernamental, deoarece satul românesc este locul în care s-a format şi s-a consolidat identitatea naţională, spirituală, tot ceea ce alcătuieşte unicitatea neamului românesc.

   Patrimoniul nostru spiritual şi material, concretizat în tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri vechi şi moduri de viaţă bine rânduite, constituie un important material de reflecţie cu privire la prezent şi la viitor, ce se cere păstrat şi celebrat ca parte a memoriei noastre.

    Aceste moșteniri trebuie mereu actualizate, înnoite, îmbogăţite, fiind necesară încurajarea renaşterii meşteşugurilor şi tehnicilor străvechi, alături de păstrarea obiceiurilor populare. Modernizarea satului românesc este binevenită și va avea un rol determinant în perpetuarea culturii și istoriei noastre bimilenare.

 

Deputat PNL Cluj,

CRISTINA BURCIU

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh