10
Lun, Dec
39 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

DISPOZIŢIE

Nr. 1013 din 12.09.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

            Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) și alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                               DISPUN:

Articol unic:

- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în sedinţă extraordinară pentru ziua de                vineri, 15.09.2017, ora 13.00.

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                      ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017.

Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual de întreținere, modernizare și investiții pentru anul 2017” conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „ETAJARE IMOBIL GRĂDINIȚA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE”, str. Retezatului, nr.8, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, a cărui documentație în faza D.A.L.I. (Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții) și indicatori tehnico-economici au fost aprobate prin H.C.L. nr.94 din 23.07.2015.

Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a sumei de 50.014 lei fără T.V.A. reprezentând finanțarea categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „ETAJARE IMOBIL GRĂDINIȚA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE”, str. Retezatului, nr.8, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, a cărui actualizare a documentației în faza D.A.L.I. (Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici a fost aprobată prin H.C.L. nr.............. din ........................                                     

Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII S.P.C.L.E.P.”, Câmpia Turzii, jud. Cluj, care a fost aprobată în faza D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. nr.11 din 26.01.2017.

Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul local a sumei de 37.355 lei fără T.V.A., reprezentând finanţarea categoriilor de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII S.P.C.L.E.P.”, Mun. Câmpia Turzii, Jud. Cluj, a cărui actualizare a documentaţiei în faza D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin H.C.L. nr.____ din ________________.

Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”.

                       Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii „TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”, Municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj, a cărui actualizare a documentaţiei în faza Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici a fost aprobată prin H.C.L. nr.____ din ________________.

                       Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu - tronson II, Zaharia Stancu - tronson II, Tudor Arghezi - tronson I, Nichita Stănescu”, din Municipiul Câmpia Turzii. 

                          Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu - tronson II, Zaharia Stancu - tronson II, Tudor Arghezi - tronson I, Nichita Stănescu” din Municipiul Câmpia Turzii. 

   Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Câmpia Turzii şi Municipiul Câmpia Turzii, Serviciul Public Poliţia Locală Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

 

                  PRIMAR,                                              AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                       SECRETAR

                                                          Niculae ȘTEFAN

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh