14
Vi, Dec
41 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

ORDINE DE ZI:

 Prezentarea „Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii” pe semestrul I, 2017.

Prezintă: Conducerea societății

 

 1. Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului semestrial la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

                                                        Prezintă: Conducerea societății

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii, depuse până la data de 28.07.2017.

                     Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Róbert István SZABÓ                                                                                                                                          - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 4

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat pe anul 2017 din Municipiul Câmpia Turzii destinate închirierii.

                                                     Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Róbert István SZABÓ                                                                                                                                        - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 4

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea, pentru anul școlar 2017-2018, a reprezentanților Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

                                                                 Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                                           - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                           - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 5 din 31.01.2000 și modificarea H.C.L. nr. 53 din 12.07.1999.

                     Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                    - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor mobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

                                                        Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                     - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54783 Câmpia Turzii.

                                                                    Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                     - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54769 Câmpia Turzii.

                                                                 Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                     - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 50447 Câmpia Turzii.

                                                                 Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                     - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind întăbularea în Cartea funciara a dreptului de proprietate publică al municipilui Câmpia Turzii asupra imobilului situat pe str. Retezatului, nr.8, având destinația de grădiniță.

                                                                             Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                    - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr. 10543 din 19.10.2005.

                                                                 Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                    - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui garaj auto pe str. Axente Sever nr. 2A, la limita de proprietate a Municipiului Câmpia Turzii.

                                                            Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                    - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Nicolae Titulescu, nr. 69-71.

    Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                           - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 141 din 17.08.2017.

     Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                         - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea condițiilor pentru încheierea în formă autentică a contractelor de dare în plată având ca obiect stingerea integrală a creanțelor garantate și stingerea parțială a creanțelor bugetare pe care le are Municipiul Câmpia Turzii împotriva S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A.

     Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                         - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2017-2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

                                                              Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                     - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului tarifar actualizat pentru aria de operare a societății S.C. Compania de Apă Arieș S.A. pentru perioada 2017-2023.

                                                                       Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                    - Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 1

 

 1. Diverse

 

 

 

         

           PRIMAR,                                              AVIZAT:

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                      SECRETAR,

         Niculae ȘTEFAN

 

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh