12
Mie, Dec
38 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

 

  DISPOZIŢIE

Nr. 791 din 18.11.2016

 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

           

   Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

                          DISPUN:

 

Articol unic:

- Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de    joi 24.11.2016. ora 13.00 .

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

                                   

                                   ORDINE DE ZI :

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE GARAJE AUTO în Municipiul Câmpia Turzii, str. şcolii, nr. 4-6, judeţul Cluj.

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT în Municipiul Câmpia Turzii, str. Acad. David Prodan, nr. 24, judeţul Cluj.

 

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri financiare pentru reprezentanţii Municipiului Câmpia Turzii în adunările generale ale acţionarilor la operatori economici la care municipiul deţine direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară

 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de mandat la societăţile ce au acţionar unic sau majoritar Municipiul Câmpia Turzii, ce se vor încheia cu reprezentanţii municipiului în adunarea generală a acţionarilor la respectivele societăţi.

 

 

5.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii.

        

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unor imobile care aparţin domeniului public şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Caietului de sarcini care constituie Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.161 din 17.12.2015.

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.72/2014, privind aprobarea stingerii creanţei   garantate şi stingerea parţială a creanţelor bugetare pe care le are municipiul Câmpia Turzii  împotriva S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A., prin dare în plată, modificată prin H.C.L. nr.95/2016.

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui patinoar artificial în incinta Arenei de tenis „Gavrilă Vaida”.

 

10.Diverse

                

                                    

 

                  PRIMAR,                                          AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                  SECRETAR,

   Niculae ŞTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         _______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16992/2010

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

 

mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh