20
Mie, Iun
48 New Articles

Cultură
Typography

Fiecare lansare de carte a profesorului turdean Răzvan Mihai Neagu se transformă într-un eveniment de cultură intrinsec, chiar dacă se desfășoară după un anumit stereotip, niciodată banal. Sau poate tocmai de aceea, pentru că Răzvan Mihai Neagu își respectă profesorii și își ține prietenii aproape, aceste prezentări ale cărților sale sunt primite, ba chiar așteptate, cu multă bucurie de către turdeni.

Lansarea volumului „Momente din istoria orașului Turda – Personalități, evenimente, instituții (Secolele XV-XX) nu a făcut excepție, ba chiar ne confirmă faptul că, încet, încet, autorul se manifestă ca unul dintre cei mai importanți oameni de cultură din municipiul bimilenar de pe Arieș. Este un strălucit continuator a altor oameni, profesori de istorie, care ne-au redat momente, oameni, fapte de viață, din trecutul tumultuos a vetrei umane transilvane ce este prima așezare menționată într-un izvor istoriografic, acum mai bine de 1000 de ani.

Istoricul, de acum, transilvan, dr. Răzvan Mihai Neagu (profesor titular la Colegiul Tehnic Turda), s-a remarcat în ultimii ani cu lucrări științifice de istorie despre personalități și evenimente din mai multe zone importante a provinciei. Trebuie să ținem cont nu doar de participările la conferințe de specialitate sau cu materiale publicate în reviste de specialitate la Cluj-Napoca, Oradea, Deva, Alba Iulia, Reșița, Constanţa, Bucureşti sau Chișinău,ci și de lucrări publicate în reviste de istorie în orașe mai mici, cum ar fi Sebeș sau Mediaș unde a prezentat date inedite despre oameni și evenimente de-ale locului.  Răzvan Mihai Neagu este licenţiat al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, secţia Istorie Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, promoţia 2006 iar stagiul doctoral l-a urmat în cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu”, al Academiei Române, din Cluj-Napoca. Coautor al lucrărilor „Evul Mediu Românesc. Dicţionar biografic” şi „Dicţionar general al Evului Mediu Românesc”, publicate la Bucureşti, în 2013, doctorul Neagu a făcut pasul spre apariții editoriale tot mai elevate, fără să părăsească studiul arhivelor și al izvoarelor istoriografice care dau consistență lucrărilor sale și justifică afirmațiile pe care autorul le face cu dezinvoltura dată de propagarea adevărului istoric. Astfel, în decembrie 2013, dr. Răzvan Mihai Neagu propune iubitorilor literaturii de specialitate, chiar lucrarea sa de doctorat, „Politica beneficială a papalităţii de la Avignon în Transilvania 1305-1378”, realizată sub îndrumarea științifică a prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, directorul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române. După o pauză de peste un an de zile, în luna mai 2015, vede lumina tiparului o a doua carte semnată de cel care nu întâmplător are inițialele R.M.N., el reușind să redea o imagine foarte fidelă structurii „osaturii” intelectualității turdene într-o vreme când, pentru a putea face școală, trebuia să fii de „os domnesc” sau să ai o foarte bună situație materială. Cu lucrarea „Formarea Intelectualităţii din Turda. Studenţi din Turda la Marile Universităţi Europene 1377-1918”, apărută la Editura Mega din Cluj-Napoca, în luna mai a anului 2015, istoricul turdean împământenește un obicei, pe care sperăm să îl continue zeci de ani de aici înainte, acela de a-și lansa o nouă realizare editorială în fiecare lună a lui florar. Excepție face monografia Catedralei Ortodoxe din Turda, intitulată „Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Turda – 80 de ani de la sfinţire, 1935-2015” apărută la Cluj-Napoca sub sigla editurilor Mega şi Şcoala Ardeleană, scrisă de Răzvan Mihai Neagu în colaborare cu preoții Grigore Marchiş şi Gheorghe Gotea. În mai 2016, Neagu lansează o altă lucrare destinată mai ales celor care consumă literatură de specialitate și mai puțin profanilor: „Episcopi şi episcopii în estul Ungariei medievale. Tipologii episcopale în diecezele de Transilvania, Oradea şi Cenad în evul mediu”. În fine, ajungem la momentul consumat miercuri, 10 mai 2017, începând cu ora 16, când Sala Mare a Primăriei Turda a fost gazda prezentării oficiale a ultimei apariții din creația dr. Răzvan Mihai Neagu: „Momente din istoria oraşului Turda. Personalităţi, evenimente, instituţii (secolele XV-XX)”. De această dată, ziua lansării volumului coincide cu aniversarea zilei de naștere a autorului, care a împlinit frumoasa vârstă de 34 de ani, care vorbește de la sine despre valoarea academică a profesorului doctor în istorie Răzvan Mihai Neagu, dacă ne gândim fie și numai la aparițiile sale editoriale și la publicările științifice, ca să nu punem în balanță și activitatea sa didactică, deloc de neglijat.

Prezentarea volumului a fost făcută de prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, pe care l-am prezentat mai sus, de conf. univ. dr. Şerban Turcus (UBB), prof. dr. Vasile Marculeţ de la Mediaș,  col. (r) dr. Alexandru Bucur (Sibiu), pr. Grigore Marchiş (Parohia Turda III) și prof. Horaţiu Groza (Muzeul Municipal Turda). O să redăm, în cele ce urmează frânturi din cuvintele rostite de erudiții oaspeți a istoricului nostru, dr. Răzvan Mihai Neagu.

Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu: „El s-a dedicat, a preluat această sarcină, cercetărilor de bibliotecă, de arhivă, ca să deslușească aceste momente, perioade, mai importante, din trecutul Turzii. Eu nu cred că se va opri aici, cupă cum îl cunosc va continuă să investigheze, să descopere și alte aspecte din trecutul acestei așezări, importantă pentru istoria Transilvaniei și nu numai. Îi urez succes, să realizeze multe astfel de lucrări, și aduc mulțumiri persoanelor și instituțiilor care l-au sprijinit la realizarea acestor lucrări”, a spus profesorul Edroiu, îndemnând asistența să lectureze lucrările elevului său și să-l sprijine pe acesta la realizarea altor volume de același nivel.

Conf. univ. dr. Şerban Turcus a făcut o paralelă, păstrând proporțiile, între Machiavelli, cunoscutul gânditor renascentist, cu arhicunoscuta sa dragoste pentru Florența, și Răzvan Mihai Neagu, cu a sa muncă și dragoste dedicată localității de baștină, Turda. „Mihai Răzvan Neagu nu este singurul intelectual din Turda, cel puțin  din Turda de după 1918, care are o anvergură transilvană și națională, dar pot să spun cu inima pe inimă, după a patra-cincea carte, că este intelectualul din Turda care a militat cel mai mult dintre ceilalți intelectuali, pentru acest oraș. Și o face cu conștiința istoricului, care știe că orgoliul Turzii trebuie promovat și, distinșii noștri colegi mai tineri, elevi, trebuie să știți că aveți de ce să fiți mândri de Turda. Este primul oraș din Transilvania menționat în surse, primul oraș din România menționat în surse medievale acum 1000 de ani care are continuitate neîntreruptă! Acest orgoliu se vădește în  persoana lui Mihai Răzvan Neagu și, cum spunea domnul academician, acesta este doar un început al orgoliului istoric al acestui oraș. Dar sunt multe alte documente din secolele precedente care pot să releve identitatea românească și potențialul românesc care a construit comunitatea turdeană și a rezonat cu românitatea din Transilvania”, a afirmat conf. univ. dr. Şerban Turcus, care a ținut să se refere mai mult la personalitatea și munca autorului, în detrimentul lucrării lansate cu această ocazie.

Prof. dr. Vasile Marculeţ: „Această lucrare cuprinde 11 studii care acoperă un spațiu, să spunem, geografic relativ limitat, aria municipiului Turda, respectiv a comitatului omonim. Acoperă șase secole de istorie începând cu mijlocul secolului al XV-lea și merge până la începutul secolului XX. Ceea ce este deosebit de important, este faptul că aceste 11 studii acoperă un ansamblu de subiecte destul de vaste, de la prezentarea unor instituții, de la reliefarea unor momente din istoria orașului de pe Arieș, până la prezentarea unor personalități și a familiilor acestora. Întregul demers al domnului Răzvan Neagu este unul eminamente științific, întreaga carte este fundamentată pe o bogată rețea de surse, articole de presă, memorii, informații luate din arhive personale ale descendenților celor care sunt cuprinși în carte și care, toate, încununează demersul științific reprezentat de această carte”, a ținut să precizeze prof. dr. Vasile Marculeţ.

Col. (r) dr. Alexandru Bucur

Remarcăm scoaterea în evidență a unor personalități care fac cinste nu numai istoriei municipiului Turda ci și celei a Transilvaniei și României. Totodată, problemele abordate nu se referă numai la viața și activitatea acestor personalități, ci și la modul în care acestea și-au lăsat amprenta asupra zonei și asupra țării în general. În primul rând, Răzvan își manifestă nemulțumirea față de scoaterea în evidență a unor personalități locale care fac cinste acestui municipiu, în al doilea rând dorește să demonstreze că despre ele se pot spune mult mai multe, de aceea a depus o muncă asiduă, continuă, perseverentă, pentru a obține cât mai multe date din cercetările lui din arhive și biblioteci, tocmai pentru a creiona aceste personalități care au trăit pe aceste meleaguri. Nu în ultimul rând, cercetarea lui se vede că este serioasă, este făcută cu migală, multă răbdare, dragoste și pasiune. Își manifestă totodată dragostea față de locurile de care este atât de legat, pe care vrea să le scoată în evidență cu bunele și relele lor”, a punctat col. (r) dr. Alexandru Bucur.

Preotul Grigore Marchiş a avut cel mai lung discurs, referindu-se cu precădere la personalitatea unuia dintre prelații ortodocși despre care autorul vorbește în carte:

„Răzvan Mihai Neagu, aproape în fiecare an, ne ispitește cu ispita cea bună, de a gusta din rodul muncii sale, care nu este o aflare în treabă, ci o lucrare foarte serioasă, cu o multitudine de date și informații care nu pot fi redate așa simplu. Mă voi referi la unul dintre cele 11 studii cuprinse în carte, despre un înaintaș al meu în ceea ce privește slujirea preoțească la altarul Catedralei din Turda. Este vorba despre părintele protopop Aurel Gliga, care l-a succedat pe marele întemeietor și ctitor al Catedralei din Turda, părintele Iovian Mureșan”, a spus pr. Grigore Marchiş.

Cel care a închis salba de prelegeri docte și pertinente, dar parcă scurtate și grăbite tocmai pentru că vorbitorii au fost mulți, a fost profesorul Horaţiu Groza, muzeograf și arheolog la Muzeul de Istorie Turda: „Autorul nu este la prima sa lucrare de acest fel, volumele anterioare bucurându-se de multă apreciere. Noul volum cuprinde în cele 251 de pagini, 11 studii de istorie, care prezintă diverse aspecte: istoria militară, istoria intelectualității, a farmaciei, a personalității, istoria presei, istorie confesională, istoria mișcării naționale românești. Mihai Răzvan Neagu a încercat să țină seama, în studiile sale, și de cronologii, astfel încât, în cel de-al doilea studiu intrăm deja în plină epocă modernă. Aici ni se oferă un frumos și documentat capitol, despre o familie de farmaciști care s-a stabilit în orașul de pe Arieș la sfârșitul secolului al XVIII-lea”, a dezvăluit câteva dintre subiectele tratate în carte, apreciatul muzeograf  și arheolog turdean Horațiu Groza.

Cuvântul de final a aparținut, așa cum este și normal, autorului care a ținut, mai întâi, să mulțumească invitaților săi pentru prezență, purcedând apoi la prezentarea operei sale din cea mai importantă perspectivă, cea a autorului: „Această carte pe care am reușit să o finalizez în acest an și să o pot edita este, de fapt, o culegere de studii, 11 studii diferite ca și problematică abordată dar toate acestea au un „fir roșu” dacă vreți, un numitor comun: orașul Turda. Orașul Turda și zona înconjurătoare, având în vedere că Turda a fost, de curând, și reședință de județ. Așadar din perspectiva multiculturală pe care am încercat să o exprim în această carte, am încercat să arăt lumii și dumneavoastră fragmente de viață. Fragmente de viață care s-au întâmplat aici, care au contribuit în revoluția istorică și devenirea acestui oraș pe care noi, astăzi, îl moștenim, și pe care avem datoria să îl dăm mai departe urmașilor noștri, iar axa temporală istorică se întinde din sec. XV până în secolul XX. Referitor la orașul Turda, foarte recent, elaborând un eseu asupra istoriei Turzii în general, eu am identificat și am încercat să expun, din punctul meu de vedere, bineînțeles, cele cinci tradiții pe care acest oraș le are și de care ar trebui să fie foarte mândru și pe care ar trebui să le promoveze”, a rostit autorul cărții lansate la Turda și despre Turda. Nu mergem mai departe cu discursul spontan al doctorului Răzvan Mihai Neagu, tocmai pentru a vă lăsa plăcerea să descoperiți aceste aspecte inedite și perspectiva originală a istoricului turdean asupra perioadei tratate în acest cel mai recent volum din creația sa, care a văzut lumina tiparului în luna mai 2017.

La finalul manifestării, cei prezenți i-au cântat, în picioare, un călduros „La mulți ani”, încă tânărului cercetător al istoriei, de care noi, turdenii, suntem mândri. Finalul finalului a fost constituit de o sesiune de autografe și fotografii cu cei care îl prețuiesc foarte mult pe Răzvan Mihai Neagu, în care ne punem speranța că va purta lumina felinarului cercetătorului istoriei noastre în cât mai multe zone ale trecutului ce așteaptă să fie revelate celor care trăiesc în prezent în bimilenarul oraș plin de istorie, situat la intrarea în Munții de Aur, la confluența unor căi de circulație și a unor civilizații care, fiecare, și-a pus amprenta asupra devenirii moșilor, strămoșilor, părinților noștri, iar acum a noastră, făcându-ne să fim ceea ce suntem, cu bunele și cu relele noastre. Iar cunoscând ce au făcut înaintașii, de la o vârstă, ajungem să ne întrebăm ce lăsăm noi urmașilor?

 

Și iată cu, deja, putem spune că Răzvan Mihai Neagu își face datoria, fiind un bun exemplu pentru contemporanii și concetățenii săi.

-----------------------

Regăsiți aici o galerie cu peste 50 de fotografii de la evenimentul consemnat la Primăria Turda în data de 10 mai 2017: http://turdainfo.ro/index.php/ionel3/10802-lansare-de-carte-razvan-mihai-neagu-10-mai-2017

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh