10
Lun, Dec
39 New Articles

Politic
Typography

Având în vedere vacantarea postului de manager al Spitalului Municipal Câmpia Turzii și numirea unui manager interimar pe criterii strict de apartenență politică:
Organizația PSD Câmpia Turzii solicită public primarului municipiului Câmpia Turzii începerea demersurilor necesare pentru organizarea concursului de ocupare a postului de manager la Spitalul Dr. Cornel IGNA din Câmpia Turzii. De asemenea considerăm că regulamentul de organizare a concursului trebuie să conțină criterii și cerințe care să ofere posibilitatea organizării unui concurs corect, astfel fiind necesar introducerea următoarelor articole în regulamentul de concurs :
· Declarație pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989.
· Este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, de lungă durată;
· Absolvent al unui curs de perfecţionare în management sau management sanitar recunoscut de Ministerul Sănătăţii, ori absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditat conform legii;
· Are cel puţin doi ani de zile vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
· Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie;
· Nu a fost în evidenţa Arhivelor Securităţii ca şi colaborator sau informator al acesteia.
· Cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării probei constând în susținerea publică a proiectului de management, comisia de concurs va publica, concomitent pe pagina de internet a spitalului, proiectele de management depuse de toți candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale candidaților, conform legii.
· Susținerea publică a proiectului de management de către candidați va avea loc la data prevăzută în anunțul de concurs, dar nu mai târziu de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.
Toate aceste criterii trebuie să conducă spre un act de selecție bazat pe principiul transparenței și egalității de șansă.
Dorim servicii medicale de calitate, un management medical performant realizat de specialiști, de aceea în următoarea perioadă de timp, în conformitate cu prevederile legale, aleșii locali PSD vor monitoriza activitatea administrativă (achiziții, angajări, eficiență economică cost-serviciu) a Spitalului Dr. Cornel IGNA Câmpia Turzii.

16 oct. 2017PSD Câmpia Turzii,
Biroul de presă.

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh