16
Dum, Iun
11 New Articles

Anunțuri
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ANUNȚ DE PRESĂ

                                                                                                                                                                   Data: decembrie 2023

Finalizare proiect 

REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI”

 

Între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5765/22.07.2020, Cod SMIS: 124670, pentru proiectul REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI”.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.                                

 

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI” a fost sa creeze infrastructura necesara desfasurarii actului educational in conditii sporite de confort si dotarea spatiilor pentru derularea activitatilor didactice contribuind astfel la cresterea gradului de participare la procesul educational.

Proiectul a venit în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „crestere a competitivitatii economice si îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic”, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale a sistemului educational timpuriu.

 

Proiectul și-a fixat ca obiective specifice :

Reabilitarea imobilului din strada Mihai Eminescu nr. 21 in vederea infiintarii unei noi unitati de invatamant anteprescolar - Cresa "Poiana cu Castani".

Rezultate obținute: 

  1. Reabilitarea imobilului existent din strada Mihai Eminescu nr. 21, dotarea si amenajarea acestuia pentru un spatiu educational confortabil si prietenos.

Valoarea la inceputul proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului – 1

 

  1. Numarul total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului anteprescolar

Valoarea la inceputul proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului – 16

 

  1. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar - o unitate de invatamant anteprescolar Valoarea la inceputul proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1

 

Proiectul REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI” a avut o valoare totală de 736.420,41 lei, din care:  

469.141,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

71.751,09 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

11.038,65 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

184.488,72 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 67 luni, respectiv între data 11.06.2018 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfașurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

 

Impactul proiectului:

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a

progresului tehnologic”, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu.

Pin It