03
Dum, Mar
13 New Articles

Anunțuri
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Compartimentul Autoritate Autorizare Servicii Transport Public Local din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului TurdaThumbnail image aduce la cunoştinţa transportatorilor TAXI de faptul că

, în perioada 01.02.2016 – 01.03.2016, se vizează autorizaţiile de taxi şi autorizaţiile de dispecerat taxi.

Vizarea se face la Primăria Municipiului Turda, camera 22, zilnic între orele 09:00-14:00. Documentele tip, respectiv cereri şi declaraţii se găsesc la camera 2.

 

 

 

Documente ce se prezintă în original pentru vizarea autorizaţiei taxi sunt: 

 • Cerere pentru vizarea anuală a autorizaţiei taxi(camera 2); 
 • Carte identitate şi permis de conducere;
 • Atestatul de certificare profesională al taximetristului cu viza valabilă;
 • Dovada plăţii impozitelor şi taxelor locale (cam. 27 pt. PFA-uri şi cam. 58 pt. SRL-uri);
 • Contractul de dispecerizare încheiat cu un dispecerat autorizat din care să rezulte şi tarifele de distanţă practicate, vizat pentru anul 2016;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
 • Anexa la certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică la 6 luni;
 • Certificatul de agreare al autovehiculului emis de Registrul Auto Român, vizat la zi;
 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
 • Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
 • Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
 • Copie după dovada plăţii taxei de vizare anuală a autorizaţiei taxi în valoare de 50 lei conform Anexei 13, pct.5 din HCL nr.269/2014(cam. 27);
 • Contractul de angajare pentru şoferi şi persoane desemnate cu raport de salariat scos de pe sistemul REVISAL(pentru transportatori autorizaţi SRL,IF, II);
 • Autorizaţia de transport în regim de taxi;
 • Autorizaţia taxi;

 

 

 

 

ATENŢIE!

În cazul neprezentării documentelor pentru vizarea autorizaţiei taxi în termenul de mai sus, se va considera că cel puţin una dintre condiţiile de vizare care sunt şi condiţii de atribuire a autorizaţiei taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce va duce la aplicarea art. 37 al(1), litera a) din Regulamentul taxi (HCL nr. 10/2009 cu modificările şi completările aduse de HCL nr. 269/2014), la suspendarea autorizaţiei taxi pentru 1-3 luni, suspendare ce nu va mai permite prelungirea autorizaţiei taxi, conform art. 11 al.5 litera c) din Legea  nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificarile şi completările ulterioare.

Tariful ce se achită pentru ridicarea suspendării este de 100 lei.

Dacă se depăşeste termenul de 3 luni de suspendare fără ca actele să fie depuse pentru vizare, conform art.12 al.3 din Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia taxi se retrage odată cu ecusoanele taxi. 

 

 

 

Documente ce se prezintă în original pentru vizarea autorizaţiei de dispecerat taxi sunt:

 

 • Cerere tip;
 • Licenţă de utilizare a frecvenţelor radio eliberată de ANCOM (Administraţia Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii);
 • Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice eliberată de autoritatea în domeniu;
 • Autorizaţia de asignare a frecvenţelor;
 • Certificat general de operator radiofonist pentru persoana desemnată să administreze activitatea dispeceratului;
 • Certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
 • Contractele de muncă a operatorilor radiotelefonişti autorizaţi(raport de salariat REGES);
 • Tabel nominal cu transportatorii autorizaţi deserviţi cu indicativele aferente;
 • Dovada plăţii impozitelor şi taxelor locale (cam. 58);
 • Autorizaţia de dispecerat;

 

ATENŢIE!

În cazul neprezentării documentelor pentru vizare în termenul de mai sus, se va considera că cel puţin una dintre condiţiile de vizare care sunt şi condiţii de  atribuire a autorizaţiei de dispecerat taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce va duce la retragerea autorizaţiei de dispecerat  taxi, conform prevederilor art. 42 litera b) din Regulamentul taxi (HCL nr. 10/2009 cu modificările şi completările aduse de HCL nr. 269/2014).

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                    C.A.A.S.T.P.L.

Ing. Ginel Călugăr                                                                 ing. Vasile Berar

Pin It