19
Mie, Iun
5 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIŢIA

Nr.  77_ din  19.01.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

    Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

                          DISPUN:

Articol unic:

- Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de                joi 26.01.2017 ora 13.00 .

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

                                                              ORDINE DE ZI :

1.Raport privind monitorizarea activităţii asistenţilor personali desfăşurată în perioada 01 iulie 2016 – 31 decembrie 2016.

2. Raport de follow-up nr.3535/7473/16.12.2016 şi Decizia nr.52/1 din 28.12.2016 a Camerei de Conturi Cluj, cu privire la Spitalul Municipal „Dr.Cornel Igna” Câmpia Turzii.

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizaţii taxi care se vor atribui în municipiul Câmpia Turzii în perioada 2017-2021, pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului sumelor pentru premierea cuplurilor care sărbătoresc “Nunta de aur” în anul 2016.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar în unităţile şcolare din Municipiu Câmpia Turzii pentru anul şcolar 2016-2017.                    

7.Proiect de hotărâre privind modificarea art.19 din Regulamentul pentru eliberarea acordului de funcţionare/autorizaţiei operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică pe raza municipiului Câmpia Turzii, Anexa la H.C.L. nr.39/2016.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreţinere pentru persoane vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea staţiilor de îmbarcare-debarcare călători pentru mijloacele de transport public de persoane în municipiul Câmpia Turzii.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Câmpia Turzii pentru perioada 2016-2026 – Mobilitate pentru sănătate”.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MODIFICARE PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI PENTRU PARCELA NR.15 STUDIATĂ PRIN PUD- ZONA INDUSTRIALĂ REIF APROBAT PRIN H.C.L. nr.73/2011, Municipiul Câmpia Turzii, str.Laminoriştilor, nr.161, Zona Industrială REIF, jud.Cluj.

 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALĂ GARARE, DEPOZITE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AGRICOLE  str.Laminoriştilor, nr.268, jud.Cluj.

 13.Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes local pentru Parcul Dendrologic Câmpia Turzii(Parcul Tineretului).

 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii(D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII – strada Ion Agârbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu(inclusiv strada Calea Turzii până la Ialomiţei), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capăt estic al străzii Al.I.Cuza), strada P-ţa Mihai Viteazul (zona Tiver acces în strada Laminoriştilor), strada Grădinilor, strada George Coşbuc(tronson neasfaltat)” .

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii(D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII S.P.C.L.E.P.”

16.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri atribuite în temeiul Legii nr.15/2003.

17.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor  în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic, gradul debutant, din Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

18.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale care verifică şi analizează dosarele în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi ANL.

19.Diverse

   

           PRIMAR,                                              AVIZAT:

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                      SECRETAR,

         Niculae ŞTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./dact.: Darius ȘUMANDEA - Consilier juridic

2 ex                                                                                                 _______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16992/2010

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro  

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh