21
Joi, Mar
67 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

      Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                    DISPUNE:

 

Articol unic:

- Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua                            de joi, 26.07.2018, ora 13.00

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                  

                                                          ORDINE DE ZI:

 

 1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 01 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiior finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru societatea BERG BANAT S.R.L.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Mustea Anca Mihaela în funcția de membru în Consiliul de Administrație la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE ATELIER REPARAȚII AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE în municipiul Câmpia Turzii, Iancu Jianu, nr.39, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ în CLĂDIRE DE BIROURI și COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE în mun. Câmpia Turzii, Aleea Constructorilor, nr.4, jud. Cluj.

 

                                          

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ între str. George ENESCU - str. Viitorului, în municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea imobilelor din domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, înscrise în CF 54836 Câmpia Turzii și CF 54842 Câmpia Turzii.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.55199 Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, tarifelor și contractului standard pentru stabilirea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Câmpia Turzii în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerii acestora, modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr.75/2008.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual de întreținere, modernizări și investiții pentru anul 2018”, conform „Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, amenajări, dotări, întreținere locuri de joacă, fitness ți skate-park aferente domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii”, aprobat prin HCL nr.82 din 26.04.2018.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.14/26.01.2017 privind constituirea Comisiei sociale care verifică și analizează dosarele în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și ANL.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2018, destinate închirierii.

 

 

 

 

 

 

       PRIMAR,                                                                                  AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                             SECRETAR,

    Niculae ȘTEFAN

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh