22
Vi, Mar
57 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

Primarul Dorin Lojigan a convocat Consiliul local din Câmpia Turzii în sedință ordinară, pentru ziua de joi, 26 iulie, de la ora 13. Iată convocatorul și întreaga ordine de zi a ședinței aferente lunii iulie:

 

DISPOZIȚIE

Nr.550 din 19.07.2018

 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(l), alin.(3) și alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Articol unic:

  - Se convoacă, în sedință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua

de joi, 26 iulie, de la ora 13.

- Ședința va avea loc în sala de ședințe a Palatului Cultural „IONEL FLOASIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

 1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 01 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018.

Prezintă: Serviciul Public Local de Asistentă Socială

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru societatea BERG BANAT

S.R.L.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Mustea Anca Mihaela în funcția de membru în Consiliul de Administrație la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr. I

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE ATELIER REPARAȚII AUTO Șl ÎMPREJMUIRE în municipiul Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu, nr.39, jud. Cluj.

Prezintă: Inițiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ în CLĂDIRE DE BIROURI și

COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE în mun. Câmpia Turzii, Aleea Constructorilor, nr.4, jud. Cluj.

Prezintă: Inițiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ între str. George ENESCU - str. Viitorului, în municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

Prezintă: Inițiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea imobilelor din domeniul privat al municipiului Câmpia

Turzii, înscrise în CF 54836 Câmpia Turzii și CF 54842 Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.55 199 Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, tarifelor și contractului standard pentru stabilirea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Câmpia Turzii în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerii acestora, modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 75/2008.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual de întreținere, modernizări și investiții pentru anul 2018", conform „Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, amenajări, dotări, întreținere locuri de joacă, fitness și skate-park aferente domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii", aprobat prin HCL nr.82 din 26.04.2018.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de avizare Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.4

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 14/26.01.2017 privind constituirea Comisiei sociale care verifică și analizează dosarele în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și ANL.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.4

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2018, destinate închirierii.

Prezintă: Inițiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.4

 

 

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh