16
Mie, Ian
39 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                        DISPUNE:

 

Articol unic:

- Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.08.2018, ora 13.00.

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                  

                                                                ORDINE DE ZI:

 

  1. Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pe semestrul I al anului 2018.

                                                      

  1. Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe semestrul I al anului 2018.

                                                     

  1. Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe semestrul I al anului 2018.

                                                      

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor din municipiului Câmpia Turzii.

                                               

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Câmpia Turzii, aprobat prin H.C.L. nr.75/2008.

                                               

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei căi de acces la drumul național DN15, dinspre imobilul proprietatea S.C. Milexim S.R.L., înscris în CF nr.55152 Câmpia Turzii.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.54431 Câmpia Turzii.

               

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2018, persoanelor aflate în lista de priorități a solicitanților locuințelor ANL în Municipiul Câmpia Turzii, listă aprobată prin HCL nr.84/26.04.2018.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018 pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat în Municipiul Câmpia Turzii.

 

 

 

 

            PRIMAR,                                                                             AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                              SECRETAR,

    Niculae ȘTEFAN

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh