20
Mie, Feb
43 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                         DISPUNE:

Articol unic:

- Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua                            de joi, 25.10.2018, ora 13.00.

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                                          ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2018.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE, str. Laminoriștilor, nr.113, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

 

                                          

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru închirierea ocazională pe perioada anului școlar 2018-2019 a sălilor de clasă și a sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele la data de 31.12.2018.

 

 

  1. Diverse.

 

            PRIMAR,                                                                              

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                           

 

AVIZAT

SECRETAR,

Niculae ȘTEFAN

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh