20
Dum, Ian
41 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

        ROMÂNIA

        JUDEŢUL CLUJ

        MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

        PRIMAR                                       

 

 

                                                                                                              Nesecret, ex. ____           

DISPOZIŢIE

Nr. 730 din 31.10.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

           

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                               DISPUNE:

 

Articol unic:

- Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri, 31.10.2018, ora 16.00.

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                  

                                   ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.204/25.10.2018 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 și modificarea listei de investiții aferentă.

 

  1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia T urzii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

       

 

        PRIMAR,                                               AVIZAT

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                         SECRETAR,

    Niculae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./dact.: Darius ȘUMANDEA - Consilier juridic

2 ex.                                                       _______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

                                         mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh