30
Ma, Mai
22 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJprimaria campia turzii

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr.18266 din 01/07/2021

                                                                                                                           

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii, în  anul fiscal 2021, pentru activităţi nonprofit de interes local, în condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005; Legea nr.69/2000; Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001; cu modificările și completările ulterioare

 

 

 Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Câmpia Turzii, cod fiscal 4354566, cu sediul

în Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr.2, telefon (+40)264368001, fax (+40)264365467, e-

mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

      Temei legal: Legea nr.350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finanţele publice.

      Pentru susținerea unor proiecte culturale, sportive, sociale și religioase finanțate în baza regulamentelor de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr.41/2021 privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2021, este de 400 mii lei, repartizată pe trei arii tematice: cultură – 100 mii lei; sport – 200 mii lei; social(culte) – 100 mii lei.

      Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpia Turzii este reglementată de Regulamentele finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activitați nonprofit de interes local aprobate prin HCL nr.105/27.06.2019; HCL nr.117 din 05.06.2018, HCL 146 din 14.08.2020; HCL 106 din 27.06.2019; HCL nr.75 din 27.05.2021 privind aprobarea Programului anual al Municipiului Câmpia Turzii de finanţare nerambursabilă acordată pentru anul 2021, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Câmpia Turzii la adresa www.campiaturzii.ro.

      Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a Municipiului Câmpia Turzii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu Programul Anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2021, sesiunea I de depunere.

      Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, sub nr.116/18.06.2021.

______________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Cultură

Str. Piaţa Mihai Viteazul, nr. 8, Tel:  (+40) 264 368362;  fax (+40) 264 365467

mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro

 

 

 

 

 

       Beneficiarii vor ține cont în elaborarea activităților proiectului de prevederile legale referitoare la măsurile recomandate în contextul pandemiei.

     Întrucât implementarea proiectelor nu poate depăși data de 15 decembrie 2021 și ținând cont de timpul scurt rămas la dispoziție, Municipiul Câmpia Turzii propune reducerea termenului de depunere a proiectelor la 15 zile de la data publicării prezentului anunț, conform prevederilor art. 20 alin. (2) al Legii 350/2005.

      În perioada 07 iulie 2021 – 27 iulie 2021, Municipiul Câmpia Turzii lansează sesiunea I de depunere a proiectelor în vederea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2021, în baza Legii nr.350/2005; Legii nr.69/2000; Ordonanţei Guvernului nr.82/2001; cu modificările și completările ulterioare. Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 27 iulie 2021, ora 16.00. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua de către Comisile de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare, în perioada 28 iulie 2021 –03 august 2021. Deciziile comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare, vor fi publicate pe site-ul și pe afișierul primăriei, urmând ca în perioada 4 august 2021 – 6 august 2021, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.

      Documentațiile de solicitare a finanțărilor se întocmesc în conformite cu cerințele prevăzute în Regulamentele și în Ghidurile solicitanților, care pot fi accesate la adresele:

  1. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-in-baza-legii-nr-350-2005-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-general-2/
  2. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-activitati-sportive-in-baza-legii-69-2000/;
  3. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-cultele-in-baza-og-nr-82-2001-privind-stabilirea-unor-forme-de-sprijin-financiar-pentru-unitatile-de-cult-apartinand-cultelor-religioase-recunoscute-in-2/

și se vor depune la Registratura Primăriei  Câmpia Turzii, situată în localitatea Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2, după completarea cererilor online, care se găsesc la adresele:

  1. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-in-baza-legii-nr-350-2005-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-general
  2. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-activitati-sportive-in-baza-legii-69-2000-2

https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-cultele-in-baza-og-nr-82-2001-privind-stabilirea-unor-forme-de-sprijin-financiar-pentru-unitatile-de-cult-apartinand-cultelor-religioase-recunoscute-in

 

Informații cu privire la procedura de selecție și evaluare a proiectelor pot fi obținute, în scris, la sediul Palatului Cultural „Ionel Floașiu” Câmpia Turzii, str. Piaţa Mihai Viteazul, nr. 8, Tel:  (+40) 264 368362, Serviciul Cultură/Biroul Proiecte Culturale.

 

 

 

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh