09
Vi, Iun
14 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE

Nr. 144 din 18.02.2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 24.02.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural “Ionel FLOAȘIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr. 144 din 18.02.2022    

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 1. Raport al Camerei de Conturi Cluj privind acțiunea de verificare a modului

de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 58/10.01.2012 la Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii.

 

 1. Raport al Camerei de Conturi Cluj prin care a fost emisă Decizia nr. 63 din

31.12.2021, în urma acțiunii de control cu tema ”Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. de către R.A. de interes local și S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T.” la Domeniul Public Câmpia Turzii.

 

 1. Raport de activitate al Serviciului Evidența și Gestiunea Patrimoniului

pentru anul 2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și

a numărului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare și stabilire

a soluției optime de înființare și gestionare a serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe terenuri aparținând domeniului public/privat al municipiului/statului, a vehiculelor abandonate sau fără stăpân la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi

care pot fi atribuite în Municipiul Câmpia Turzii, în perioada 2022-2026, pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de

parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii și Asociația Centrul de Îngrijire și Asistență ”Acoperământul Maicii Domnului” Turda, având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistență în regim rezidențial pentru un număr de 15 vârstnici, contract aprobat prin HCL nr. 45/2015.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism

aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpia Turzii, pentru zona de locuințe UTR LFCm2 și UTR LFCm3, cap. 3, art. 9, aprobat prin HCL nr. 119/2012 privind aprobarea ”REACTUALIZĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Câmpia Turzii și a Regulamentului Local de Urbanism.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru

lucrarea Conformare la foc depozitare S+P (2), demolare și reconstruire cameră tehnică bazin mare cu regimul S+P (3), construire cameră tehnică bazin mic cu regimul S (4), spațiu filtrare recirculare apă cu regimul P (5), loc de joacă pentru copii (6), rampă pentru persoane cu dizabilități (7), amenajări exterioare, str. Teilor, nr. 31, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării Centrului de zi Albă ca

Zăpada către Grădinița cu program prelungit Pinocchio din Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 44A, bl. L14, et. 2, ap. 8.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, ap. 9.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 44A, bl. L14, et. 3, ap.10.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, ap.11.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 44A, bl. L14, et. 4, ap.13.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, ap. 25.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 3, ap. 43.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință a unui număr de 36 de

parcele de teren destinate construirii de locuințe proprietate personală în Municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003, pentru anul 2022 și retragerea dreptului de atribuire în folosință asupra unor parcele de teren destinate construirii de locuințe proprietate personală în Municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la

locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prezentată în ordinea de prioritate pentru anul 2022 și a listelor solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a

unui trup de pajiște aflată în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea

unor mijloace fixe aflate în domeniul privat al Municipiului Câmpia Turzii și aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 denumit generic RABLA PLUS.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în

Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 115, ap. 17.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind

serviciile sociale din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului

Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Centru Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 25.02.2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local

al municipiului Câmpia Turzii și a membrului supleant în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpia Turzii.

 

 

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh