13
Sam, Aug
16 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local
al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 04.08.2022 ora 09:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin
intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu
proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia
Turzii  în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.
PRIMAR,                                                         
CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                   SECRETAR GENERAL

       Nicolae ȘTEFAN
Anexa la Dispoziția nr. 667 din 03.08.2022
PROIECT ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind regimul finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru
activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr.
69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind
reglementarea modului de folosință a imobilului ”Depozit neconform de
deșeuri urbane Câmpia Turzii - închis” și preluarea în folosință al
acestuia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL
nr. 30 din 24.02.2022 privind atribuirea în folosință a unui număr de 36
de parcele de teren destinate construirii de locuințe proprietate
personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003,
pentru anul 2022 și retragerea dreptului de atribuire în folosință
asupra unor parcele de teren destinate construirii de locuințe
proprietate personală în Municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii
nr. 15/2003.
PRIMAR,                                                                 
AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN                                   SECRETAR
GENERAL,

       Nicolae ȘTEFAN
 
 
 
 
Attachments area
 
 
 
Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh